Ծառայություն "Online"

1 GB + 500 րոպե խոսելաժամանակ Team  ցանցի ներսում

500 րոպե Team  բջջային ցանցի ներսում + 1 GB Ինտերնետ

500 դր/ամիս

 

Ո՞ր բաժանորդները կարող են օգտվել ‹‹Online›› ծառայությունից

‹‹Online›› ծառայությունը հասանելի է միայն COMBO սակագնային փաթեթների լրացուցիչ քարտերի համար:

Զանգահարե՛ք

06742500

Ուղարկե՛ք 2500 տեքստով SMS հաղորդագրություն համարին

0674

Հավաքե՛ք հրահանգը

*2500#
Զանգահարելով 06742501
Ուղարկելով 2501 տեքստով SMS հաղորդագրություն համարին 0674
Հավաքելով հրահանգը *2501#
  1. Ծառայության գործողության ժամկետը 30 օր է:
  2. Ծառայության համար գործում է վերաակտիվացում: Եթե դուք ունեք բավարար գումար ձեր հաշվին, ապա ծառայության գործողության ժամկետի ավարտից հետո ծառայությունն ավտոմատ կերպով կերկարի:
  3. Ծառայության գործողության ժամկետը ստուգելու համար հավաքե՛ք *113# հրահանգը:

1.Ծառայության տրամադրման 30-րդ օրվա սկզբում` 00:00-03:30 ընկած ժամանակահատվածում, ձեր հաշվից կգանձվի 500 դրամ:
2.Այդ պատճառով խորհուրդ է տրվում չակտիվացնել ծառայությունը նշված ժամանակահատվածում կրկնակի գանձումից խուսափելու նպատակով։

Եթե ձեր հաշվին չկա բավարար գումար, ապա ծառայության գործողության ժամկետը լրանալուց հետո, ծառայությունն այլևս չի տրամադրվի: