Զանգի վերահասցեավորում

Դուք կարող եք վերահասցեավորել մուտքային զանգերն այն հեռախոսահամարին, որտեղ գտնվում եք:

Նախատեսված է վերահասցեավորման երեք տեսակ՝

  • Զանգի անմիջապես վերահասցեավորում՝ բոլոր մուտքային զանգերի անմիջապես վերահասցեավորում նշված հեռախոսահամարներին
  • Զանգի վերահասցեավորում գծի զբաղվածության դեպքում՝ բոլոր մուտքային զանգերի վերահասցեավորում նախընտրած հեռախոսահամարին միայն այն դեպքում, երբ գիծը զբաղված է
  • Զանգի վերահասցեավորում չպատասխանելու դեպքում՝ բոլոր մուտքային զանգերի վերահասցեավորում նախընտրած հեռախոսահամարին միայն այն դեպքում, երբ բաժանորդը չի պատասխանում առաջին 4 հեռախոսազանգերին

Զանգի վերահասցեավորման տեսակներ

Ստեղնային հեռախոսների համար անհրաժեշտ է հավաքել

Սկավառակային հեռախոսների համար անհրաժեշտ է հավաքել

Բոլոր զանգերի դեպքում

*21* [հեռախոսահամար] #

 

121 [հեռախոսահամար]

Գծի զբաղվածության դեպքում

*67* [հեռախոսահամար] #

167 [հեռախոսահամար]

Չպատասխանելու դեպքում

*61* [հեռախոսահամար] #

161 [հեռախոսահամար]

Զանգի վերահասցեավորման տեսակներ

Ստեղնային հեռախոսների համար անհրաժեշտ է հավաքել

Սկավառակային հեռախոսների համար անհրաժեշտ է հավաքել

Բոլոր զանգերի դեպքում

#21#

122

Գծի զբաղվածության դեպքում

#67#

168

Չպատասխանելու դեպքում

#61#

162

 

Ծառայությունը տրամադրվում է անվճար:

Վերահասցեավորված զանգը տարիֆիկացվում է համաձայն սակագնային փաթեթի: