Ծածկույթ

Ամրակցված կապի ծառայություններով ապահովված բնակավայրերի ցանկի, կիրառվող տեխնոլոգիաների եւ մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունը առ 01.01.2024թ. դրությամբ, հասանելի է այստեղ:

Շարժական կապի ծածկույթով ապահովված բնակավայրերի ցանկի, կիրառվող տեխնոլոգիաների եւ մատուցվող ծառայությունների, ինչպես նաև ծակույթ չունեցող բնակավայրերի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունը առ 01.01.2024թ. դրությամբ այստեղ: