Ծածկույթ

Ամրակցված կապի ծառայություններով ապահովված բնակավայրերի ցանկի, կիրառվող տեխնոլոգիաների եւ մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունը առ 01.01.2022թ.  դրությամբ, հասանելի է  այստեղ:

Շարժական կապի ծածկույթով ապահովված բնակավայրերի ցանկի, կիրառվող տեխնոլոգիաների եւ մատուցվող ծառայությունների, ինչպես նաև ծակույթ չունեցող բնակավայրերի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունը առ 01.01.2022թ. դրությամբ այստեղ: