Կայուն զարգացում

Սույնով  «Տելեկոմ Արմենիա» ԲԲԸ-ն հայտնում է իր հանձնառությունը

շարունակաբար բարելավելու իր գործունեության ցուցանիշները՝ պարբերաբար նվազեցնելով իր գործունեության արդյունքում առաջացած ցանկացած տեսակի բնապահպանական և սոցիալական բացասական ազդեցություններ:

               Ընկերությունը գիտակցում է հեռահաղորդակցության և կապի ոլորտի առաջատարի  բնապահպանական և սոցիալական պատասխանատվության ազդեցությունը և նպատակադրվում  է նվազեցնել իր ածխածնային հետքն ու զարգանալ  կայուն ճանապարհով։ 

               Ընկերությունը գիտակցում է, որ ցանկացած տեսակի տնտեսական գործունեություն ունի իր ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա, ուստի մշակում և ներդնում է շրջակա միջավայրի վրա իր ազդեցությունը նվազեցնելու միջոցառումներ, որը, ի թիվս այլ ծրագրերի, ներառում է հետևյալ գործողությունները՝

 • Էներգիայի սպառման կրճատում և էներգարդյունավետ տեխնոլոգիաների կիրառում,
 • Ռեսուրսների շրջանաձև համակարգի ներդրում գործունեության բոլոր ոլորտներում, ներառյալ թափոնների կառավարումը,
 • Աղտոտման կանխարգելում և բնապահպանական ռիսկերի կառավարում,
 • Համագործակցություն բնապահպանական և սոցիալական բարձր ստանդարտներին հետևող գործընկերների հետ,
 • Էկոլոգիապես կայուն, բնությանը չվնասող և վստահելի աղբյուրներից ստացված արտադրանքի/ապրանքի ձեռքբերում,
 • Արտակարգ իրավիճակների և տեխնածին վթարների կանխարգելում՝ Ընկերության աշխատակիցներին, հաճախորդներին և շրջակա միջավայրը պաշտպանելու գործընթացների ներդրմամբ,
 • Ընկերության անձնակազմի շարունակական վերապատրաստում ESMS համակարգի և այն Ընկերության ընդհանուր կառավարման համակարգում ներդնելու եղանակների վերաբերյալ,
 • Ընկերության ողջ անձնակազմի, համայնքների և հանրության անվտանգության ու առողջության ապահովում իրենց աշխատանքի և Ընկերության հետ փոխգործակցության ողջ ընթացքում,
 • Բոլոր տեսակի խտրականության ձևերի, հարկադրված կամ անչափահասների աշխատանքի տեսակների կանխարգելում, գենդերային հավասարության խթանում և կոռուպցիայի բոլոր ձևերի արգելում,
 • Վերոնշյալ բոլոր պարտավորությունների կատարման մշտադիտարկում և համակարգի անընդհատ կատարելագործում՝ բնապահպանական և սոցիալական բարձր ստանդարտների տեղայնացումն ապահովելու համար,
 • Կայուն զարգացում և բնապահպանական ու սոցիալական բարձր ստանդարտների պահպանում։

 

«Տելեկոմ Արմենիա» ԲԲԸ

  Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են