«Գեղեցիկ» համարներ

Ընտրեք այն հեռախոսահամարը, որը Ձեզ ավելի է դուր գալիս

Ֆիքսված կապի «Գեղեցիկ» հեռախոսահամարները ընտրվում են «VIP», «Ադամանդ», «Պլատին», «Ոսկի», «Արծաթ» համարների ցանկից:

Հեռախոսահամարի գեղեցիկ լինելու չափանիշ է հանդիսանում նրանում կրկնվող միևնույն թվանշանի առկայությունը:

«VIP»

250 000 դրամ

«Ադամանդ»

200 000 դրամ

«Պլատին»

80 000 դրամ

«Ոսկի»

30 000 դրամ

«Արծաթ»

10 000 դրամ