Եռակողմ կապի ծառայություն

Դուք կարող եք խոսակցություն վարել միաժամանակ երեք անձանց միջև։ Ծառայությունից կարող եք օգտվել ինչպես տեղական, այնպես էլ միջքաղաքային և միջազգային կապի դեպքում

Ծառայության ակտիվացումը կատարվում է օպերատորի կողմից` ձեր գրավորի դիմումի հիման վրա:

 

Ծառայության ապաակտիվացումը կատարվում է օպերատորի կողմից` ձեր գրավորի դիմումի հիման վրա:

 

Ծառայության վճարը  ամսական 1000 դրամ է։

Հավաքեք 1-ին կանչվող համարը, կապը հաստատվելուց հետո կարճատև սեղմեք «անջատման կոճակը» (Flash): Ապա հավաքեք 2-րդ համարը, կապը հաստատվելուց հետո կրկին կարճատև սեղմեք «անջատման կոճակը» և վերջում 3 կոճակը: Առաջին անջատումից հետո 2-րդ բաժանորդը լսում է կարճ հաճախակի ազդանշաններ, հետո նույնը լսում է 3-րդ բաժանորդը: