Հաշվի վերծանում

Ստացեք մանրամասն տեղեկատվություն Ձեր հաշվի մասին

 

Ինչ զանգեր են կատարվել Ձեր հեռախոսից, և ինչպես են ծախսվել Ձեր միջոցները`Դուք կարող եք իմանալ հաշվի մանրամասնումից`վերծանումից:

Հաշվի վերծանումն ամփոփում է զանգերի ամսաթիվն ու ժամանակը, կատարված զանգերը, զանգերի տևողությունը, զանգերի արժեքը, տեսակը (միջազգային, տեղական, բջջային և այլն), SMS հաղորդագրության ուղարկման ամսաթիվն ու ժամանակը,   արժեքը, ինտերնետ ծառայության, այդ թվում GPRS տվյալները: Եթե Բաժանորդի հաշվին կան մի քանի հեռախոսահամարներ, ապա աղյուսակում երևում են հաշվեգրումները յուրաքանչյուր հեռախոսահամարի համար: Վերծանման ստացումը մի քանի օրվա համար հնարավոր է միայն կանխավճարային համակարգի բաժանորդների համար, որի դիմաց վճարումը կատարվում է մեկ ամսվա ելքային/մուտքային զանգերի վերծանման տրամադրման համար նախատեսված սակագնով: Բջջային Հետվճարային  համակարգի և Ֆիքսված հեռախոսակապի բաժանորդներին վերծանումը տրամադրվում է հաշվարկային ամբողջ ժամանակաշրջանի՝ օրացուցային ամսվա համար:

 • Վերծանումը տրամադրվում է օրացուցային ամսին նախորդող օրացույցային ամսից սկսած:
 • բաժանորդի մուտքային և ելքային զանգերի ու կարճ հաղորդագրությունների, ինտերնետ ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝    վերծանումը տրվում է  գրավոր դիմումի ընդունման պահին նախորդող ամսից առավելագույնը 3 տարի ժամանակահատվածի համար:
 • Ընթացիկ (այդ թվում ոչ ամբողջական ) ամիսը համարվում է որպես մեկ օրացուցային ամիս:
 • Վերծանումը տրվում է ընթացիկ ամսին նախորդող օրացույցային ամսից սկսած:
 • Ելքային զանգերի վերծանումը տրվում է դիմումի ընդունման պահից մինչև 5 տարի ժամանակահատվածի համար։
 • Միջքաղաքային, միջազգային և դեպի հանրային  շարժական բջջային կապի ցանցեր ելքային զանգերի  վերծանումը յուրաքանչյուր հաշվարկային  ժամանակաշրջանի   համար տրամադրվում է անվճար, իսկ տեղական  (լոկալ) զանգերի համար ըստ սահմանված վճարի։
 • Ֆիսված կապի բաժանորդներին մուտքային զանգերի վերծանում չի տրամադրվում:
 • Վերծանումը տրվում է ընթացիկ ամսին նախորդող օրացույցային ամսից սկսած:
 • Մուտքային զանգերի վերծանումը տրամադրվում է դիմումի ընդունման պահին նախորդող ամսից   առավելագույնը 3  ամիս ժամանակահատվածի։
 • Ելքային զանգերի վերծանումը տրամադրվում է դիմելու պահին նախորդող մինչև 5 տարի ժամանակահատվածի համար։

Կանխավճարային և հետվճարային համակարգի բաժանորդների համար

Ելքային զանգերի վերծանում (յուրաքանչյուր մեկ ամիս)

700 դրամ

Մուտքային զանգերի վերծանում (յուրաքանչյուր մեկ ամիս)

700 դրամ

Կայքի Անձնական գրասենյակի միջոցով

Անվճար

Հաշվի վերծանում My Team բջջային

հավելվածի միջոցով

Անվճար

Էլեկտրոնային փոստով

Անվճար

 

 

Ֆիքսված  կապի   բաժանորդների համար

Ելքային  զանգերի վերծանում (տեղական զանգերի յուրաքանչյուր 1 էջը)

10 դրամ

Միջքաղաքային,  միջազգային և դեպի հանրային  շարժական բջջային կապի ցանցեր ելքային զանգերի  վերծանումը յուրաքանչյուր հաշվարկային  ժամանակաշրջանի   համար

անվճար

Էլեկտրոնային փոստով

Անվճար

 

Վերծանում տրամադրելու համար` 

 • ֆիզիկական անձ բաժանորդը  ներկայացնում է գրավոր դիմում, անձնագիր, իսկ բաժանորդի ներկայանալու անհնարինության դեպքում նրա ներկայացուցիչը ներկայացնում է օրենքով սահմանված կարգով վավերացված/հաստատված և ընկերության կողմից ընդունելի   լիազորագիրը և անձը հաստատող փաստաթուղթ:
 • Իրավաբանական անձը, իրավաբանական անձի ներկայացուցիչը ներկայացնում է կազմակերպության կնիքով (առկայության դեպքում) և ղեկավարի ստորագրությամբ հաստատված նամակ-լիազորագիր (պարտադիր նշելով լիազորված անձի տվյալները, այն հեռախոսահամարը (ները), որի (որոնց) համար վերծանում է պահանջվում) և իր անձնագիրը:

*Լիազորագիրը պետք է ունենա գործողության ժամկետ:

1Հաշվի վերծանումը ֆինանսական փաստաթուղթ չի հանդիսանում և Օպերատորի պատասխանատու անձի ստորագրությամբ ու  կնիքով չի վավերացվում, քանի որ այն նախատեսված չէ հարկային կամ այլ վերահսկող մարմիններ ներկայացնելու համար, այն միայն տեղեկատվական բնույթ է կրում:

Հաշվի վերծանման տրամադրման պայմանների, ծառայության արժեքի, ինչպես նաև ընթացակարգի տևողության և կարգի մասին մանրամասն տեղեկատվություն տրամադրվում է նաև վաճառքի սպասարկման կենտրոնում: