Զանգի վերահասցեավորում

Ծառայությունը թույլ է տալիս մուտքային զանգերը վերահասցեավորել ՀՀ ցանկացած այլ հեռախոսահամարի` բջջային, քաղաքային կամ միջքաղաքային:

Նախատեսված է վերահասցեավորման չորս տեսակ՝

  • Բացարձակ վերահասցեավորում. ապահովում է բոլոր մուտքային զանգերի փոխանցումը առաջադրված հեռախոսահամարին
  • Վերահասցեավորում հեռախոսի զբաղված լինելու դեպքում. մուտքային զանգերի փոխանցումը առաջադրված հեռախոսահամարին, երբ բաժանորդի հեռախոսը զբաղված է
  • Վերահասցեավորում, եթե բաժանորդն անհասանելի է. ապահովում է մուտքային զանգերի փոխանցումը առաջադրված հեռախոսահամարին, եթե բաժանորդը գտնվում է սպասարկման ծածկույթից դուրս կամ անջատել է իր հեռախոսը
  • Վերահասցեավորում պատասխանի բացակայության դեպքում. մուտքային զանգերի փոխանցումը առաջադրված հեռախոսահամարին, եթե բաժանորդը սեղմել է խոսակցության ավարտի կոճակը կամ չի պատասխանել զանգին իր կողմից սահմանված ժամանակահատվածի ընթացքում

Հետվճարային և կանխավճարային հաշվարկային համակարգի բաժանորդների համար ծառայությունը միացված է ավտոմատ կերպով:

  • Զանգահարեք 067409030 հեռախոսահամարով
  • Ուղարկեք 09030 տեքստով SMS 0674 համարին 
  • Հավաքեք *110*030# հրահանգը

Բացարձակ վերահասցեավորում

Միացում՝ *21*հեռախոսահամար#
Անջատում՝ #21#

Վերահասցեավորում՝ հեռախոսի զբաղված լինելու դեպքում

Միացում՝ *67*հեռախոսահամար#
Անջատում՝ #67#

Վերահասցեավորում, եթե հեռախոսն անջատված է

Միացում՝ *62*հեռախոսահամար#
Անջատում՝ #62#

Վերահասցեավորում՝ պատասխանի բացակայության դեպքում

Միացում՝ *61*հեռախոսահամար#
Անջատում՝ #61#


Դուք կարող եք սահմանել ընդմիջում` 5, 10, 15, 20, 25 կամ 30 վայրկյան: Նախնական սահմանված է 30 վայրկյան: Եթե Դուք չեք պատասխանում զանգին 30 վայրկյանի ընթացքում, ապա զանգը փոխանցվում է առաջադրված հեռախոսահամարին:

Ծառայության ակտիվացումն անվճար է։

Զանգի վերահասցեավորման ծառայությունն օգտագործելու դեպքում բաժանորդը վճարում է վերահասցեավորված զանգի խոսելաժամանակի համար՝ գործող սակագներին համապատասխան: