Զրուցենք

Անսահմանփակ զանգեր Team բջջային ցանցի ներսում

  • Զանգահարեք 0674888 հեռախոսահամարով
  • Ուղարկեք 888 տեքստով SMS 0674 համարին
  • Հավաքեք *888# հրահանգը
  • Զանգահարեք 06748880 հեռախոսահամարով
  • Ուղարկեք 8880 տեքստով SMS 0674 համարին
  • Հավաքեք *888*0# հրահանգը

Ծառայության վճարը ամսական 990 դրամ է:

«Զրուցենք» ծառայությունը հնարավորություն է տալիս Team կանխավճարային հաշվարկային համակարգի բաժանորդներին անսահմանափակ զանգեր կատարել Team բջջային ցանցի ներսում:

Ծառայության գործողության ժամկետը՝ 1 ամիս:

Ծառայության գործողութան ժամկետը ստուգելու համար ուղարկեք  *118# հրահանգը:

Հաշվեկշռին բավարար գումար լինելու դեպքում ծառայությունը ավտոմատ կերկարաձգվի: Եթե վճարի գանձման պահին հաշվեկշռին չկա բավարար գումար, ապա ծառայությունը ավտոմատ չի երկարաձգվի: Ծառայությունը նորից կվերակտիվանա, երբ հաշվեկշռին լինի միանվագ ամբողջական վճարի համար բավարար գումար:

Միացումների քանակը անսահմանափակ է, ծառայությունն հնարավոր է ապակտիվացնել միայն ձեր հրահանգով:

Ուշադրություն դարձրեք՝ Team բջջային ցանցի ներսում անսահմանափակ զանգեր կատարելու համար ձեր հաշվեկշիռը պետք է լինի դրական: