Զարթուցիչ

Նշված ժամին հնչում է զանգ, և լսափողը բարձրացնելիս երաժշտություն է լսվում

Զարթուցիչն ունի երեք տարբերակ՝

  • Մեկանգամյա
  • Նախատեսված ժամանակահատվածի համար
  • Պարբերաբար

Ստեղնային հեռախոսների համար՝ հավաքեք *55* HH MM #
Սկավառակային հեռախոսների համար՝ հավաքեք 155 HH MM

HH-ը ժամն է, իսկ MM-ը րոպեն

Ստեղնային հեռախոսների համար` հավաքեք *56* HH MM * nd #
Սկավառակային հեռախոսների համար` հավաքեք 156 HH MM nd

HH-ը ժամն է, իսկ MM-ը րոպեն

nd-ը օրերի քանակն է

Ստեղնային հեռախոսների համար` հավաքեք *57* HHMM * pn #
Սկավառակային հեռախոսների համար` հավաքեք 157 HH MM pn

HH-ը ժամն է, իսկ MM-ը րոպեն

pn-ը 1-ից 9 թվերն են, այսինքն` շաբաթվա օրերը՝
• 1- Ամեն երկուշաբթի
• 2- Ամեն երեքշաբթի
• 3- Ամեն չորեքշաբթի
• 4- Ամեն հինգշաբթի
• 5- Ամեն ուրբաթ
• 6- Ամեն շաբաթ
• 7- Ամեն կիրակի
• 8- Ամեն երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի և ուրբաթ
• 9- Ամեն օր

Ստեղնային հեռախոսների համար` հավաքեք #55#
Սկավառակային հեռախոսների համար` հավաքեք 158

Ստեղնային հեռախոսների համար` հավաքեք #56#
Սկավառակային հեռախոսների համար` հավաքեք 159

Ստեղնային հեռախոսների համար` հավաքեք #57#
Սկավառակային հեռախոսների համար` հավաքեք 160

Ծառայությունը տրամադրվում է անվճար։