Video Unlimit

Միացրու և վայելիր անսահմանափակ տեսանյութերը

USSD հրահանգ՝ *185*4#

"My Team" հավելվածի միջոցով

Արժեք՝ 1400 դրամ

  • Youtube
  • Netflix
  • Ծառայության ժամկետը 31 օր է։
  • Ծառայության ժամկետի ստուգման հրահանգ` *185*8#
  • Եթե հիմնական փաթեթը չի վերաակտիվանում, ծառայությունը դադարում է գործել, քանի որ հասանելի է միայն հիմնական սակագնային փաթեթի ակտիվ ժամանակաշրջանում (բացառությամբ Հարմար, Ռեմիքս, Զանգառատ փաթեթների)
  • Եթե "Video unlimit” ծառայության հետ միաժամանակ ակտիվացված է այլ ինտերնետ ծառայություն/փաթեթ (օրինակ «Մեգա», «Գիգա»), ապա "Video unlimit” ծառայությունում ներառված հավելվածներով օգտագործված ինտերնետի ծավալը կսպառվի նաև այդ ծառայությունից/փաթեթից։ Բացառություն է կազմում սակագնային փաթեթում ներառված ինտերնետ փաթեթը։
  • Ծառայությունը միանում է միանվագ՝ առանց ավտոմատ երկարացման հնարավորության և առանց դիտարկման ծառայության։
  • Հիմնական սակագնային փաթեթի փոփոխության դեպքում ծառայությունը կշարունակի գործել մինչև իր ժամկետի ավարտը, եթե նոր փաթեթին ևս հասանելի է ծառայությունը։
  • Ծառայությունը հասանելի է բոլոր Սմարթ, Հարմար, Ռեմիքս, Զանգառատ, TeamTok, Բի ֆրի սակագնային փաթեթներին (բացառությամբ Բի ֆրի 4900 և Բի ֆրի Պրեմիում ՍՓ-ների)։