Messenger Unlimit

Միացրու և վայելիր անսահմանափակ մեսենջերներ

USSD հրահանգ՝ *185*1#

"My Team" հավելվածի միջոցով

Արժեք՝ 300 դրամ

 • Viber
 • WhatsApp
 • Telegram
 • Zangi
 • Zoom
 • Messenger
 • Ծառայության ժամկետը 31 օր է։
 • Ծառայության ժամկետի ստուգման հրահանգ` *185*5#
 • Եթե հիմնական փաթեթը չի վերաակտիվանում, ծառայությունը դադարում է գործել, քանի որ հասանելի է միայն հիմնական սակագնային փաթեթի ակտիվ ժամանակաշրջանում (բացառությամբ Հարմար, Ռեմիքս, Զանգառատ փաթեթների)
 • Եթե "Messenger unlimit” ծառայության հետ միաժամանակ ակտիվացված է այլ ինտերնետ ծառայություն/փաթեթ (օրինակ «Մեգա», «Գիգա»), ապա "Messenger unlimit” ծառայությունում ներառված հավելվածներով օգտագործված ինտերնետի ծավալը կսպառվի նաև այդ ծառայությունից/փաթեթից։ Բացառություն է կազմում սակագնային փաթեթում ներառված ինտերնետ փաթեթը։
 • Ծառայությունը միանում է միանվագ՝ առանց ավտոմատ երկարացման հնարավորության և առանց դիտարկման ծառայության։
 • Հիմնական սակագնային փաթեթի փոփոխության դեպքում ծառայությունը կշարունակի գործել մինչև իր ժամկետի ավարտը, եթե նոր փաթեթին ևս հասանելի է ծառայությունը։
 • Ծառայությունը հասանելի է բոլոր Սմարթ, Հարմար, Ռեմիքս, Զանգառատ սակագնային փաթեթներին։