Գտի՛ր քո հեռախոսը

«Գտի՛ր քո հեռախոսը» ծառայությունը ձեզ հնարավորություն է տալիս բջջային սարքավորման կորուստի դեպքում ստուգել, թե տվյալ սարքավորումը օգտագործվում է արդյոք բջջային ցանցում, թե՝ ոչ

Ծառայության վճարը 500 դրամ է յուրաքանչյուր հարցման համար։

Հարցումների քանակն անսահամանափակ է:

Ստուգել հնարավոր է Ընկերության ցանկացած բջջային հեռախոսից USSD հրահանգի միջոցով, հետևյալ ֆորմատով. USSD՝ *150*IMEI#, որտեղ IMEI-ն համարախումբ է 15 թվանշաններից և եզակի է յուրաքանչյուր սարքավորման համար:

Օրինակ՝ *150*123456789012345#։

Եթե բջջային սարքավորումը գործում է Beeline ցանցում, ապա hրահանգը մուտքագրելուց հետո դուք կստանաք SMS ծանուցում, որ նշված IMEI-ով սարքավորումը գտնվել է: Նշվում է նաև սարքավորման օգտագործման վերջին ամսաթիվը:

Իսկ IMEI չգտնելու դեպքում դուք կստանաք SMS ծանուցում, որ նշված IMEI-ով սարքավորում չի գտնվել:

Ծառայությունը հասանելի է Ընկերության բջջային կապի հետվճարային և կանխավճարային բաժանորդների համար:

Եթե Հայաստանի ցանկացած բջջային կապի օպերատորի բաժանորդը կորցրել է իր բջջային սարքավորումը (բջջային հեռախոս, պլանշետ), ապա նա կարող է այս Ծառայության միջոցով տեղեկանալ, թե կորած սարքավորումը Ընկերության բջջային ցանցում օգտագործվում է, թե ոչ: Հրահանգը պետք է ուղարկել Beeline բջջային ցանցին միացած հեռախոսից։

Ծառայությունը հասանելի է բոլոր սակագային փաթեթներին, ինչպես հետվճարային, այնպես էլ կանխավճարային բաժանորդներին, բացառությամբ՝ Ինտերնետի ՍՓ-ների:

Եթե IMEI սխալ է, ապա բաժանորդը իր հարցմանը ստանում է պատասխան հաղորդագրություն, որ IMEI-ին սխալ է մուտքագրված: