Հեռախոսի տեղադրում

Գրասենյակում հեռախոս տեղադրելը շատ հեշտ է`

  1. Լրացրեք հայտը
  2. Սպասեք պատասխանին
  3. Ստորագրեք պայմանագիրը
  • Պետ. ռեգիստրի վկայականի պատճեն
  • Տնօրենի անձնագիր
  • Լիազորագիր և լիազորված անձի անձնագիր/ եթե գործարքը արվելու է լիազ. անձի կողմից
  • Արտոնություն` առկայության դեպքում (արտոնությունը հաստատող փաստաթղթի համարը, զեղչի աստիճանը, երբ և ում կողմից է տրված փաստաթուղթը):

Միանվագ ծառայություններ

Սակագին

Հեռախոսի տեղադրում

2 400 դր.

Հեռախոսի ժամանակավոր տեղադրում (մեկ ամսից ոչ ավել)

1 800 դր.

Միացնող գծի տրամադրում

60 000 դր.

Ուղիղ գծի տրամադրում

60 000 դր.

Հեռախոսահամարի անվանափոխություն

700 դր.

Բաժանորդների անվանափոխություն, յուրաքանչյուր հեռախոսահամարի համար

700 դր.

Հեռախոսի վերատեղադրում նույն շենքում

1 200 դր.

Հեռախոսի վերատեղադրում այլ շենքում

2 400 դր.

Ուղիղ գծի վերատեղադրում նույն շենքում

30 000 դր.

Ուղիղ գծի վերատեղադրում այլ շենքում

60 000 դր.

Զուգտակ հեռախոսահամարի տարանջատում

1 200 դր.

Հեռախոսագծի վերականգնում նախքան պայմանագրի խզումը

1 200 դր.

Գները ներկայացված են դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

Համաձայն ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2008 թ. մայիսի 20-ի թիվ 272-Ն որոշմամբ հաստատված «հեռախոսային ծառայությունների մատուցման և այդ ծառայություններից օգտվելու կաննոների» «Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ամրակցված հեռախոսակապի Ֆիզիկական անձ հանդիսացող բաժանորդը, գրավոր դիմումի հիման վրա, հնարավորություն ունի 1 ամսից մինչև 1 տարի ժամկետով կասեցնել հեռախոսային ծառայությունների մատուցումը և դրա հետ կապված վճարումներ կատարելու պարտավորությունները: