Համարի փոխարինում

Ցանկացած պահի Դուք կարող եք «Պայմանագրի վերաձևակերպում» ծառայության օգնությամբ վերաձևակերպել պայմանագիրը ուրիշի անունով: Ֆիզիկական անձանց համար պայմանագրի վերաձևակերպումն իրականացվում է բջջային հեռախոսահամարի ներկայիս և նոր տերերի կամ նրանց վստահված անձանց (նոտարի կողմից հաստատված լիազորագրով) կողմից Team վաճառքի և սպասարկման գրասենյակ1 կատարած այցի ժամանակ տրված գրավոր դիմումի հիման վրա:

Եթե բաժանորդը ֆիզիկական անձ է`

  • ներկայացնում է անձնագիր
  • ներկայացնում է նոտարի կողմից հաստատված լիազորագիր (եթե դիմողը հեռախոսահամարի տերը չէ)
  • վճարում է հաշվի վրա եղած պարտքը
  • ներկայացնում է հայտ պայմանագրի վերաձևակերպման համար
  • վճարում է ծառայության տրամադրման արժեքը:

Միանվագ վճարը կազմում է 700 դրամ:

Համար վճարը գանձվում է, եթե ընտրված համարը բացակայում է ընկերության Վաճառքի եւ սպասարկման գրասենյակներում առաջարկվող համարների ցանկից:

«Գեղեցիկ» համարների ընտրությունը նույնպես գանձվում է («Բրոնզե», «Արծաթե», «Ոսկե», «Պլատինե», «Ադամանդե») այն դեպքում, երբ ընտրված համարը բացակայում է Վաճառքի եւ սպասարկման կետերում առաջարկվող համարների ցանկից: