Համարի արգելափակում

Անվճար արգելափակեք հեռախոսահամարը

Դուք կարող եք անվճար արգելափակել հեռախոսահամարը, եթե կորցրել եք SIM-քարտը կամ ժամանակավորապես չեք ուզում օգտվել հեռախոսից1:

  • Ֆիզիկական անձանց համար մինչև 3 հեռախոսահամարների արգելափակումն/ապաարգելափակումն իրականացվում է բանավոր դիմումի հիման վրա:
  • 3-ից ավել հեռախոսահամարների արգելափակումն/ապաարգելափակումն իրականացվում է բջջային հեռախոսահամար(ներ)ի տիրոջ կամ նրա վստահված անձի (նոտարի կողմից հաստատված լիազորագրով) կողմից Team վաճառքի և սպասարկման կենտրոն կատարած այցի ժամանակ տրված գրավոր դիմումի հիման վրա:2

Ծառայությունը տրամադրվում է ինչպես կանխավճարային, այնպես էլ հետվճարային հաշվարկային համակարգերի բաժանորդներին:

Եթե բաժանորդն իրավաբանական անձ է` 

  • տվյալ կազմակերպության վստահված անձը ներկայացնում է անձնագիր և նոտարի կողմից հաստատված լիազորագիր
  • վճարում է հաշվի վրա եղած պարտքը
  • ներկայացնում է ազատ ոճով ձևակերպված գրավոր դիմում` նշելով արգելափակման ժամկետը
  • լրացնում է հայտ` ծառայության տրամադրման համար

1Արգելափակման ընթացքում գանձվում է բաժանորդային վճար` գործող սակագնային փաթեթի պարամետրերի համաձայն: Բոլոր հեռախոսահամարներն արգելափակման ժամանակ մնում են որպես բաժանորդի վարձակալական սեփականություն:

2Արգելափակման և ապաարգելափակման պայմանների, ինչպես նաև ընթացակարգի տևողության և կարգի մասին մանրամասն տեղեկատվություն տրամադրվում է բաժանորդների սպասարկման կենտրոնում: