Բարի գալուստ

Զանգեր դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր ցանցեր 49 դրամ

Ինտերնետ 50 դրամ

Զանգեր դեպի ՀՀ և Արցախ բոլոր ցանցեր

49 դրամ

Ինտերնետ

50 դրամ/ՄԲ

SMS տեղական և միջազգային բջջային ցանցեր

20 դրամ

Տեղական ելքային զանգեր դեպի Team բջջային և քաղաքային ցանցեր

49 դրամ

 

Սակագնային փաթեթի նշված պայմանները գործում են միայն ՀՀ տարածքում:

«Բարի Գալուստ» սակագնային փաթեթից  հնարավոր է անցում կատարել դեպի Be Free , Սմարթ և Հարմար+ կանխավճարային սակագնային փաթեթներ:  
«Բարի Գալուստ» սակագնային փաթեթին հնարավոր չէ միացնել/վերամիացնել «Զրուցենք» ծառայությունը:

Անցումները դեպի «Բարի Գալուստ» սակագնային փաթեթ այլ սակագնային փաթեթներից փակ են։

Շարժական կապի ծառայությունների մատուցման պայմանագրի լուծման դեպքում այդ պահին բաժանորդի հաշվեկշռին եղած չօգտագործված միջոցները հետ չեն վերադարձվում:

Մեկ զանգի առավելագույն տևողությունն է՝ 120 րոպե:

Փոխանցված/ ստացված տվյալների ծավալը հաշվարկային ժամանակահատվածում կլորացվում է դեպի մեծ արժեքը՝ մինչև 1 Կբ ճշտությամբ:

«Բալանսի փոխանցում» և «Վստահության րոպեներ» ծառայությունները «Բարի գալուստ» (Welcome) սակագնային փաթեթում չեն գործում:

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով, ներառյալ ԱԱՀ:

Տարիֆիկացումն իրականացվում է ըստ վայրկյանների, սկսած 1-ին վայրկյանից` 10 վայրկյան կլորացմամբ:

Բոլոր ելքային զանգերը կլորացվում են դեպի մեծ արժեքը՝ մինչև 1 դրամ: