Հարմար+

Միասնական գին բոլոր ուղղություններով

Անցման արժեքը 200 դրամ է։

Անցումը «Super Mix», «ReMix», «MegaMix» ՍՓ-ներից «Հարմար+» ՍՓ-ին կազմում է 0 դր:

Զանգեր դեպի ՀՀ բոլոր բջջային ցանցեր

19,9 դրամ

Ինտերնետ

29 դրամ/ՄԲ

SMS դեպի ՀՀ բոլոր բջջային ցանցեր

19.9 դրամ

SMS դեպի միջազգային բջջային ցանցեր

20 դրամ

 

«Հարմար+» սակագնային փաթեթը ավտոմատ միանում է առաջին ակտիվացումից հետո

Սակագնային փաթեթի նշված պայմանները գործում են միայն ՀՀ տարածքում:

Սակագնային փաթեթը փոփոխելու դեպքում բաժանորդը համաձայնվում է տվյալ սակագնային փաթեթի բոլոր պայմաններին, այդ թվում նաև մի շարք լրացուցիչ ծառայությունների վերաակտիվացման անհրաժեշտության հետ և վճարել տվյալ ծառայությունների ակտիվացման վարձը, եթե այն նախատեսված է նոր սակագնային փաթեթով:

«Հարմար +» սակագնային փաթեթի արժեքը կազմում է 1000 դրամ, որի մեջ ներառված է  «Զրուցենք» ծառայության առաջին ամսավճարը՝ 990 դրամ։  

Շարժական կապի ծառայությունների տրամադրման պայմանագրի չեղարկման դեպքում այդ պահին բաժանորդի հաշվեկշռին եղած չօգտագործված միջոցները ետ չեն վերադարձվում:

Սակագնային փաթեթն անժամկետ է:

Անցումը այլ սակագնային փաթեթներին բաց է:

Փոխանցված/ստացված տվյալների ծավալը հաշվարկային ժամանակահատվածում կլորացվում է դեպի մեծ արժեքը մինչև 1 Կբ ճշտությամբ:

Ցանցի ծանրաբեռնվածությունից և տեխնիկական պայմաններից ելնելով, օպերատորը իրավունք է վերապահում միակողմանի խզել կանխավճարային հաշվարկային համակարգի բաժանորդների պայմանագրերը, կատարելով հաշվեկշռի վերահաշվարկ:

Տարիֆիկացումն իրականացվում է ըստ վայրկյանների` սկսած 1-ին վայրկյանից:

Բոլոր ելքային զանգերը կլորացվում են դեպի մեծ կողմը մինչև 1 դրամ:

Կանխավճարային սակագնային փաթեթների մեկ զանգի առավելագույն տևողությունը 120 րոպե:

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ: