Video Unlimit

Միացրու և վայելիր անսահմանափակ երաժշտությունը

USSD հրահանգ՝ *185*3#

"My Team" հավելվածի միջոցով

Արժեք՝ 1400 դրամ

  • Youtube
  • Netflix
  • Ծառայության ժամկետը 31 օր է։
  • Ծառայության ժամկետի ստուգման հրահանգ` *185*8#
  • Եթե ծառայության հետ միաժամանակ ակտիվացված է այլ ինտերնետ ծառայություն, ապա օգտագործվող ինտերնետի ծավալը կսպառվի նաև այդ ծառայությունից:
  • Ծառայությունը միանում է միանվագ՝ առանց ավտոմատ երկարացման հնարավորության և առանց դիտարկման ծառայության։
  • Հիմնական սակագնային փաթեթի փոփոխության դեպքում ծառայությունը կշարունակի գործել մինչև իր ժամկետի ավարտը, եթե նոր փաթեթին ևս հասանելի
  • Ծառայությունը հասանելի է բոլոր Սմարթ և Բի ֆրի 2900 սակագնային փաթեթներին։