Ռոումինգ փաթեթ 300 ՄԲ

Ինտերնետ փաթեթ Ռուսաստանում, Վրաստանում  գտնվող բաժանորդների համար։

Ծառայության արժեքը 500 դրամ է։

Հավաքեք *515# հրահանգը

Ստուգել

Կանխավճարային բաժանորդների համար օգտագործված ինտերնետի ծավալը *225#
Հետվճարային բաժանորդների համար ինտերնետ փաթեթի մնացորդը *2020#

Ինտերնետ փաթեթը ունի 3 օր գործողության ժամկետ՝

  • Ծառայության շրջանակում գործողության ժամկետից շուտ ՄԲ-ի փաթեթը սպառելուց հետո կամ գործողության ժամկետի ավարտին, բաժանորդի Ինտերնետը շարունակում է տարիֆիկացվել ըստ սակագնային գոտու համար հաստատված սակագների:
  • Ծառայությունը ավտոմատ կերպով չի ակտիվանում, փաթեթներից յուրաքանչյուրից կրկին օգտվելու համար՝ պետք է կրկին ակտիվացնել: Փաթեթը հնարավոր է վերաակտիվացնել, եթե փաթեթի գործողության ընթացքում սպառվել է տրամադրված ՄԲ ծավալը։

Ինտերնետ փաթեթի ծավալից կարելի է օգտվել Ռուսաստնում, Վրաստանում գտնվելիս։

Ինտերնետ փաթեթը սպառելուց հետո, Ինտերնետի տարիֆիկացումը շարունակվում է հաստատված սակագների համաձայն: Մանրամասն։ Մանրամասն։