Միջազգային կապ

Ուղիղ զանգեր դեպի այլ երկրներ

 Երկիր

07:00 - 23:00

23:00 - 07:00

Ռուսաստան (ֆիքսված ցանցից դեպի ֆիքսված ցանց)

29 դր./րոպե

29 դր/րոպե

Ռուսաստան (ֆիքսված ցանցից դեպի Beeline բջջային ցանց) 35 դր./րոպե 35 դր/րոպե
Ռուսաստան (ֆիքսված ցանցից դեպի այլ բջջային ցանցեր) 192 դր./րոպե 192 դր/րոպե
Ռուսաստան (բջջային ցանցից դեպի բոլոր ցանցեր) 192 դր./րոպե 192 դր/րոպե

Վրաստան

192 դր/րոպե

168 դր/րոպե

Ուկրաինա

216 դր/րոպե

189 դր/րոպե

Բելառուս

224 դր/րոպե

196 դր/րոպե

ԱՄՆ
Բելգիա
Գերմանիա
Թուրքիա
Իսպանիա
Լեհաստան
Կանադա
Հունաստան
Նիդեռլանդներ
Ֆրանսիա

344 դր/րոպե

301 դր/րոպե

Արաբական Միացյալ Էմիրություններ
Իրան
Սաուդյան Արաբիա
Սիրիա

280 դր/րոպե

245 դր/րոպե

 

Միջազգային կապի սակագները 

 

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

Տարիֆիկացումն ըստ վայրկյանների` սկսած միացման 1-ին վայրկյանից:

Միջազգային զանգերի տարիֆիկացումը տվյալ ուղղություններով կարող է տարբերվել որոշ սակագնային փաթեթների դեպքում: 

Պայմանագիր կնքելիս բաժանորդին անվճար տրամադրվում է ծառայությունների փաթեթ, ներառյալ միջազգային կապը:

Եթե բաժանորդը պայմանագիր կնքելիս հրաժարվում է «Միջազգային կապ» ծառայությունից, ապա այդ ծառայությունը հնարավոր է անջատել նրա բանավոր դիմումի հիման վրա: Միջազգային կապ ծառայության անջատված լինելու դեպքում այն կարող է կրկին միացվել:

Ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձանց համար միջազգային կապ ծառայության միացումն/անջատումն իրականացվում է բաժանորդի գրավոր հայտի համաձայն, որը ներկայացվում է Beeline վաճառքի և սպասարկման գրասենյակ, անձնագրի և/կամ նոտարի կողմից հաստատված լիազորագրի տրամադրման դեպքում:

Միջազգային կապ