«Մարզային 350» կանխավճարային ՍՓ-ի վաճառք

03 March

«Մարզային 350» կանխավճարային Սակագնային փաթեթը կարող եք ձեռք բերել «Պրես Ստենդ»-ի բոլոր կրպակներում:

Կանխավճարային քարտի արժեքն է 400 դրամ:

Սակագնային փաթեթի բաժանորդային վճարը կազմում է 350 դրամ, որի դիմաց 7 օրվա ընթացքում Ձեզ տրամադրվում է՝ 

Զանգեր՝

  • դեպի Team բջջային ցանց՝ 1000 րոպե
  • ՀՀ այլ օպերատորների բջջային և Արցախ բջջային ցանցեր ՝ 10 րոպե

SMS դեպի ՀՀ և Արցախ այլ ցանցեր՝ 10 SMS

Ինտերնետ՝ 1000 ՄԲ:

«Մարզային 350» կանխավճարային ՍՓ-ի ներցանցային և ՀՀ այլ օպերատորների, և Արցախ բջջային ցանցեր ելքային րոպեները կարելի է օգտագործել միայն Երևան քաղաքից դուրս գտնվելիս:

Եթե 7 օր հետո դուք ունեք բավարար գումար ձեր հաշվին, ապա ձեր հաշվից կգանձվի 350 դրամ և ծառայությունների տրամադրումն ավտոմատ կերպով կերկարացվի 7 օրով: