COMBO 4 Plus

Օպտիմալ փաթեթ:

Ամսական վճարը 10990 դրամ է։

Բջջային ներառումներ

Զանգեր դեպի Team, ՌԴ Beeline և Tele2 բջջային ցանց
Զանգեր դեպի Team, ՌԴ Beeline և Tele2 բջջային ցանց
Անսահմ․
Րոպեներ դեպի ՀՀ, ԱՄՆ, Կանադայի և ՌԴ այլ ցանցեր
Րոպեներ դեպի ՀՀ, ԱՄՆ, Կանադայի և ՌԴ այլ ցանցեր
250
րոպե
Բջջային Ինտերնետ
Բջջային Ինտերնետ
20
ԳԲ
SMS
SMS
350
SMS
Նվեր «Team Bonus»-ից (միավոր)
Նվեր «Team Bonus»-ից (միավոր)
550
3 Be  Free Ընտանիք
3 Be Free Ընտանիք
  

Ֆիքսված ներառումներ

Ֆիքսված ինտերնետ (մինչև)
Ֆիքսված ինտերնետ (մինչև)
100
Մբիթ/վրկ
TeamTV
TeamTV
150
ալիք
Զանգեր ֆիքսված հեռախոսից դեպի Team ֆիքսված ցանց
Զանգեր ֆիքսված հեռախոսից դեպի Team ֆիքսված ցանց
180
րոպե

Wi-Fi սարք

 TV Box

 3 Be Free Ընտանիք

Հիմնական բջջային հեռախոսահամար՝  փաթեթը սպառելուց հետո

Զանգեր դեպի ՀՀ բջջային և ֆիքսված ցանցեր

15.9 դրամ/րոպե

SMS ՀՀ բջջային ցանցեր

15.9 դրամ

SMS դեպի միջազգային ցանցեր

20 դրամ

Ինտերնետ

5 դրամ/ՄԲ

Լրացուցիչ բջջային հեռախոսահամար

Զանգեր դեպի Team բջջային ցանց

5 դրամ/րոպե

Զանգեր դեպի ՀՀ բջջային և ֆիքսված ցանցեր

15.9 դրամ/րոպե

SMS ՀՀ բջջային ցանցեր

5 դրամ

Ինտերնետ

5 դրամ/ՄԲ

Ֆիքսված հեռախոսահամար

Զանգեր ՀՀ ֆիքսված ցանցեր (փաթեթը սպառելուց հետո)

5 դրամ/րոպե

Զանգեր դեպի ՀՀ բջջային ցանցեր` ժ. 07.00-23.00

70 դրամ/րոպե

Զանգեր դեպի ՀՀ բջջային ցանցեր` ժ. 23.00-07.00 49 դրամ/րոպե
Զանգեր դեպի Beeline Ռուսաստան բջջային ցանց 35 դրամ/րոպե

 Տարիֆիկացումն իրականացվում է ըստ վայրկյանների` սկսած 1-ին վայրկյանից:

Փաթեթը հետվճարային է։

Սակագնային փաթեթը խորհուրդ է տրվում փոխել ամսվա առաջին օրերին, լրացուցիչ հաշիվներից խուսափելու համար:

Հետվճարային COMBO սակագնային փաթեթն ամբողջությամբ տրամադրվում է ամսվա առաջին օրը փաթեթին միանալու պարագայում:

Այլ օր միանալու դեպքում փաթեթի բաժանորդային վարձը և փաթեթով տրամադրվող րոպեները, SMS-ներն ու MB-երը հաշվարկվում են մինչև տվյալ ամսվա վերջ մնացած օրերին համապատասխան:

Շարժական կապի ծառայությունների տրամադրման պայմանագրի լուծման դեպքում այդ պահին բաժանորդի հաշվեկշռին եղած չօգտագործված միջոցները ետ չեն վերադարձվում, իսկ ամսվա ընթացքում պայմանագրի լուծման դեպքում օրական ներառումների գերազանցումը տարիֆիկացվելու է ըստ համապատասխան ՍՓ սակագների։

Օպերատորը յուրաքանչյուր ամիս (հաշվարկային ժամկետից հետո) ներկայացնում է բաժանորդին հաշիվներ մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ` ըստ գործող սակագների:

*Զանգեր դեպի Ռուսաստան

Անվճար րոպեները դեպի Ռուսաստանի Beeline և Tele2 բջջային ցանց կարող են օգտագործվել՝ զանգահարելով հետևյալ ֆորմատով՝ *88* 00 (երկրի կոդը) կամ ուղիղ համարահավաքմամբ։

Դեպի Ռուսաստանի Beeline և Tele2 բջջային ցանց զանգեր կարելի է կատարել միայն հետևյալ կոդերով սկսվող հեռախոսահամարներին՝

Ուղղություն 

Ելքի կոդ 

Երկրի կոդ 

Բջջային կոդ 

 «Beeline» (Ոուսաստան)

 00

 7

 900335-900344, 90205-90207,
90252, 902553-902557, 902559,
903, 90462, 905-906, 90844-90845,
908460-908464, 90896-90899, 909,
95100-95102, 95320-95322, 96, 9786

 «Tele2»

00

7

Ցանկ

Դեպի Ռուսաստանի Beeline և Tele2 բջջային ցանց այլ կոդերով զանգելու դեպքում՝ համարների տեղափոխելիության ծառայության շրջանակում դեպի Ռուսաստանի Beeline և Tele2 տեղափոխված համարներ, տարիֆիկացումը կատարվում է ըստ ստանդարտ սակագների։


Բջջային ծառայություններ

 

  • Հետվճարային «Be Free Ընտանիք Unlimit» և Կանխավճարային «Be Free Ընտանիք» սակագնային փաթեթներին հատուկ առաջարկի շրջանակներում և՛ նոր և՛ գործող ֆիզիկական անձ հանդիսացող հետվճարային COSMO/COMBO բաժանորդները հնարավորություն կունենան ձեռք բերել/միանալ մինչև 3 հեռախոսահամար, առաջարկում առկա սակագնային փաթեթներին, ցանկացած կոմբինացիայով։
  •  Լրացուցիչ քարտերը կկարողանան օգտվել հատուկ սակագնային փաթեթներից քանի դեռ բաժանորդը օգտվում է հետվճարային COSMO/COMBO ՍՓ-ներից։
  •  Հետվճարային COSMO/COMBO սակագնային փաթեթի գլխավոր համարի և հավելյալ համարների միջև զանգերը (այդ թվում նաև քաղաքային հեռախոսահամարի) չեն օգտագործում փաթեթներում ներառված րոպեները։
  •  COSMO/COMBO գլխավոր հեռախոսահամարի խզման կամ այլ ՍՓ-ի (որին հասանելի չէ լրացուցիչ հեռախոսահամարներ) անցման դեպքում լրացուցիչ հեռախոսահամարի սակագնային փաթեթը ավտոմատ կերպով կփոխվի, կանխավճարային «Be Free Ընտանիք»-ի դեպքում կանխավճարային «Հարմար» ՍՓ-ի, գլխավոր համարի խզմանը կամ ՍՓ փոփոխությանը հաջորդող ընթացիկ փաթեթի գործողության ժամկետի լրանալուց հետո,իսկ Հետվճարային «Be Free Ընտանիք Unlimit»-ի դեպքում հետվճարային «Be Free 4900» ՍՓ-ի գլխավոր համարի խզմանը կամ ՍՓ փոփոխությանը հաջորդող օրացուցային ամսվա 1-ից։
  •  Հատուկ ՍՓ-ի ձեռքբերման/անջատման համար անհրաժեշտ է,որպեսզի բաժանորդը անձը հաստատող փաստաթղթով այցելի գրասենյակ։
  •  Հատուկ ՍՓ-ները հնարավոր կլինի գրանցել այլ անձի/անձանց անունով՝ գլխավոր հեռախոսահամարի սեփականատիրոջ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքման դեպքում, որի համար անհրաժեշտ է անձը հաստատող փաստաթղթով մոտենալ գրասենյակ։
  •  Հատուկ ՍՓ-ի ակտիվացումը իրականացվում է բաժանորդի դիմում-հայտի համաձայն։ Յուրաքանչյուր ՍՓ-ի համար բաժանորդը վճարում է փաթեթի համար սահմանված գումարը։

Եթե ինտերնետ փաթեթը սպառվել է*

Հիմանական հեռախոսահամարին կարող եք միացնել՝

*Հավելյալ Ինտերնետ փաթեթները (ներառյալ Team Բոնուս ծրագրում առաջարկվող Ինտերնետ փաթեթները) հասանելի չեն Ինտերնետի արագության սահմանափակում ունեցող ՍՓ-ին։

Լրացուցիչ բջջային հեռախոսահամարներին կարող եք ակտիվացնել "Online" ծառայությունը՝ 500 րոպե զանգեր Team ցանցում և 1 ԳԲ բջջային Ինտերնետ 500 դրամի դիմաց: Մանրամասն այստեղ:

Ֆիքսված հեռախոսակապ

Նոր հեռախոսագծի տեղադրելու միանվագ վճարը կազմում է 2400 դրամ:

Ընթացակարգ Combo (Կրկնօրինակ)

TV հավելվածից օգտվելու պայմաններին կարող եք ծանոթանալ TeamTV ենթաբաժնում։

 

Նոր միացման կամ ակտիվացման համար անհրաժեշտ Ժամանակահատված

 

Երևան

 

Մարզեր

3-5 Աշխատանքային օր

3-5 Աշխատանքային օր

 

 

Ծառայությունների բացակայության դեպքում

Ծառայությունների առկայության դեպքում

Առաջացած հավելյալ խնդիրների դեպքում

Երևան

Մարզեր

Երևան

Մարզեր

Երևան

Մարզեր

Ծառայությունների որակի վերաբերյալ հաճախորդների բողոքների արձագանքման ժամանակահատված

24 Ժամ

1 Աշխատանքային օր

72 Ժամ

3 Աշխատանքային օր

+1 Աշխատանքային օր

+1 Աշխատանքային օր

Հաճախորդից անկախ տեխնիկական պատճառներով ծառայությունների որակի անկման կամ ծառայությունների ընդհատման դեպքում՝ պատշաճ որակի կամ ընդհատված ծառայությունների վերականգման համար անհրաժեշտ ժամանակահատված

24 Ժամ

1 Աշխատանքային օր

72 Ժամ

3 Աշխատանքային օր

+1 Աշխատանքային օր

+1 Աշխատանքային օր

Գրանցվեք «Team Բոնուս» ծրագրում և ստացեք հավելյալ 550 միավոր COMBO 4 Plus ծառայությունների փաթեթին բաժանորդագրվելու համար:

Ծրագրին կարող եք միանալ գրանցվելով «Անձնական գրասենյակում», ներբեռնելով «My Team» հավելվածը կամ *555# հրահանգի միջոցով:

Ավելին այստեղ:

«My Team» հավելվածի միջոցով գրանցվելիս կստանաք կրկնակի միավորներ:

 *«Team Bonus» ծրագրին միանալուց հետո անմիջապես կստանաք միավորներ գրանցման համար, իսկ հաջորդ օրը տվյալ ծառայությունների փաթեթին բաժանորդագրվելու համար նշված միավորները:

Արխիվային սակագնային և ինտերնետ փաթեթներ