Վստահության րոպեներ

Եթե ձեր հաշվեկշիռը մոտ է 0-ի, իսկ այդ պահին հաշիվը վերալիցքավորելու հնարավորություն չունեք, օգտվե´ք «Վստահության րոպեներ» ծառայությունից: Ձեր հարցումով մենք ժամանակավորապես կլիցքավորենք ձեր հաշվեկշիռը, և դուք կկարողանաք շարունակել հաղորդակցվել:

 • Հավաքեք *141# հրահանգը

*142# հրահանգը հավաքելով՝ կարող եք ստուգել այն գումարը, որը կարող եք ստանալ ծառայության շրջանակներում:

Յուրաքանչյուր մեկ հաջողված հարցման արժեքը կազմում է 29 դրամ:

 • Եթե բջջային կապի ձեր ծախսերը վերջին 3 ամսիսների ընթացքում գերազանցել են 30000 դրամը, ապա «Վստհության րոպեների» գումարը կկազմի 9000 դրամ, ընդ որում ձեր հաշվեկշռի մնացորդը պետք է լինի -100-ից 500 դրամ:
 • 10000-ից մինչև 30 000 դրամ ամսական բջջային ծախսերի դեպքում «Վստահության րոպեների» գումարը կկազմի 6000 դրամ: Ձեր հաշվեկշռի մնացորդը պետք է լինի -100-ից 500 դրամ:
 • 2500-ից մինչև 10000 դրամ ամսական բջջային ծախսերի դեպքում «Վստահության րոպեների» գումարը կկազմի 2100 դրամ, ընդ որում ձեր հաշվեկշռի մնացորդը պետք է լինի -100-ից 500 դրամ:
 • 1000-ից մինչև 2500 դրամ ամսական բջջային ծախսերի դեպքում «Վստահության րոպեների» գումարը կկազմի 600 դրամ, ընդ որում ձերհաշվեկշռի մնացորդը պետք է լինի -100-ից 100 դրամ:
 • Ամսական 1000 դրամից պակաս ծախսի դեպքում, ձեր հաշվին կարող է փոխանցվել 300 դրամ, իսկ ծառայության պատվերը հնարավոր է ձեր հաշվեկշռի մնացորդը 100-ից 100 դրամ լինելու դեպքում:
 • «Վստահության րոպեներ» ստանալ ինչպես «տեղական» ցանցում, այնպես էլ ռոումինգում:
 • Ծառայությունը հասանելի է կանխավճարային հաշվարկային համակարգի այն բաժանորդներին, որոնք օգտվում են «Team» բջջային ցանցի ծառայություններից ավելի քան 3 ամիս:
 • Ծառայությունը չի տրամադրվում, եթե համարը արգելափակված է:
 • Փոխանցված գումարի գործողության ժամկետը 3 օր է, որի ավարտից հետո «Վստահության րոպեների» գումարը ավտոմատ կերպով կգանձվի ձեր հաշվից, նույնիսկ եթե հաշվի վրա միջոցներ դեռ չկան: Հերթական անգամ «Վստահության րոպեներ» կարելի է ստանալ նախկինում փոխանցված գումարի գանձումից հետո` 2 օր անց:
 • «Վստահության րոպեների» ընդունման ապաարգելափակման չեղարկումն իրականացվում է «Team» վաճառքի և սպասարկման գրասենյակներում՝ բաժանորդի գրավոր դիմումի հիման վրա և անձնագիրը ներկայացնելու դեպքում: