Փոփոխություններ մայիսի 1-ից

29 March

01․05․2024-ից դադարում են գործել «INDUSTRIAL*1c.0», «Բիզնես 1», «Drive 80 ԳԲ կրթություն», «HAGHORD*60c.200», «ՊլանԱ», «VIP գործընկեր», «XL», «XXL», «Թիմ», «Լավագույն գործընկեր», «Սմարթ Պրո», «Ստատուս» սակագնային փաթեթները։ Նշված փաթեթների գործող բաժանորդները կօգտվեն նոր սակագնային փաթեթներից՝ համաձայն ստորև ներկայացված աղյուսակի․

Հին սակագնային փաթեթ

Նոր սակագնային փաթեթ

INDUSTRIAL*1c.0

XXL

Բիզնես 1

PRO 1900

Drive 80 ԳԲ կրթություն

Drive maxi 80 ԳԲ

HAGHORD*60c.200

XXL

ՊլանԱ

Գեներալ

VIP գործընկեր

Սմարթ Բիզնես 300

XL

Սմարթ Բիզնես 300

XXL

Սմարթ Բիզնես 300

Թիմ

Սմարթ Բիզնես 300

Լավագույն գործընկեր

Սմարթ Բիզնես 300

Սմարթ Պրո

Սմարթ Բիզնես 300

Ստատուս

Բիզնես 5000