Փոփոխություններ մայիսի 1-ից

29 March

01․05․2024-ից դադարում են գործել «Օպտիմալ AllNet», «ISDN հեռախոսագիծ», «Migration SP», «Այլընտրանքային +» սակագնային փաթեթները/ծառայությունները։ Նշված փաթեթների/ծառայությունների գործող բաժանորդները կօգտվեն նոր սակագնային փաթեթներից/ծառայություններից՝ համաձայն ստորև ներկայացված աղյուսակի․

Հին սակագնային փաթեթ/ծառայություն

Նոր սակագնային փաթեթ/ծառայություն

Օպտիմալ AllNet

Օպտիմալ AllNet+

ISDN հեռախոսագիծ

Նոր ISDN հեռախոսագիծ

Migration SP

Migration SP - PORT

Այլընտրանքային +

Օպտիմալ 2500