Փոփոխություններ փետրվարի 1-ից

29 December

01․02․2024-ից դադարում են գործել «All net 1», «All net 2 & Ռուսաստանյան», «All net 3 & Ռուսաստանյան», «Լիդեր M», «Լիդեր L», «Լիդեր X» սակագնային փաթեթները։ Նշված փաթեթների գործող բաժանորդները կօգտվեն նոր սակագնային փաթեթներից՝ համաձայն ստորև ներկայացված աղյուսակի․

 

Հին սակագնային փաթեթ

Նոր սակագնային փաթեթ

All Net 1

Pro 3700

All Net 2&Ռուսաստանյան

Pro 5200

All Net 3&Ռուսաստանյան

Pro 8200

Լիդեր M

Pro 3700

Լիդեր L

Pro 5200

Լիդեր X

Բիզնես 3000