ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ «Ա» ԴԱՍԻ ՀԱՍԱՐԱԿ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

02 June

2023 թվականի հունիսի 07-ից մինչև 2023 թվականի հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ «Տելեկոմ Արմենիա» ԲԲ ընկերությունը հրապարակային առաջարկի միջոցով  նախատեսում է տեղաբաշխել անվանական ոչ փաստաթղթային բաժնետոմսերը հետևյալ պայմաններով.

ԹՈՂԱՐԿՈՂԸ

«ՏԵԼԵԿՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ

ԴԱՍԸ

«Ա» դասի հասարակ բաժնետոմսեր

ՔԱՆԱԿԸ

40,000,000 հատ

ՄԵԿ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԻ ԳԻՆԸ

206 ՀՀ դրամ

ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ

8,240,000,000 ՀՀ դրամ

ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՔԱՆԱԿԸ

200 հատ

ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԾԱՎԱԼԸ

41,200 ՀՀ դրամ

ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂԸ

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«Տելեկոմ Արմենիա» ԲԲԸ բաժնետոմսերի ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2023թ. մայիսի 31-ի Թիվ N 1/288Ա որոշմամբ:

Ներդրողներն ազդագրի տպագիր տարբերակը կարող են ձեռք բերել «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Բանկ) գլխամասային գրասենյակում (հասցե` ՀՀ, 0010 Երևան, Վազգեն Սարգսյան 2), իսկ էլեկտրոնային տարբերակը` ստորև ներկայացված հղումով:

Բաժնետոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները սահմանված կարգով պետք է լրացնեն և Տեղաբաշխողին պատշաճ կերպով ներկայացնեն բաժնետոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարական, որով հավաստում են թողարկման պայմաններն ընդունելու իրենց պատրաստակամությունը և որով այդ պայմանները դառնում են ներդրողների համար պարտադիր:

Բաժնետոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականը կհամարվի Տեղաբաշխողին պատշաճ կերպով ներկայացված, եթե այն ներկայացվել է Տեղաբաշխողի հետ ներքոնշյալ համակարգերից կամ կապի միջոցներից որևէ մեկի միջոցով.

Առցանց՝ 

  • Բանկի MyAmeria հավելվածի MyInvest հարթակի միջոցով էլեկտրոնային հայտ ներկայացնելու միջոցով
  • Բանկի ինտերնետ բանկինգ համակարգով հայտ-հանձնարարականը ներկայացնելու միջոցով

Առձեռն՝

  • այցելելով Բանկի որևէ մասնաճյուղ և հաճախորդի մենեջերների միջոցով լրացնելով համապատասխան հայտ-հանձնարարականը

Էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով՝ CapitalMarkets@ameriabank.am 

CBAnet հասցեին ուղարկելու միջոցով՝ CapitalMarkets Ameriabank/AMERIA/CBANet@CBANet

Բաժնետոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականը լրացնելուց և պատշաճ կերպով Տեղաբաշխողին ներկայացնելուց հետո բաժնետոմսերի ձեռքբերման համար համապատասխան դրամական միջոցները ներդրողների կողմից պետք է մուտքագրվեն թողարկման նպատակով «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում բացված 1570043105289700 հաշվեհամարին մինչև հայտ-հանձնարարականի ներկայացման օրվա ավարտը: MyAmeria հավելվածի MyInvest հարթակի միջոցով  ձեռքբերում իրականացնող ֆիզիկական անձինք հնարավորություն ունեն նույն հարթակի միջոցով իրականացնելու բաժնետոմսերի ձեռքբերման համար համապատասխան դրամական միջոցների մուտքագրումը, ինչպես նաև ավտոմատ կերպով բացելու արժեթղթերի հաշիվը:

Ներդրողները տեղեկացվում են իրենց հայտ-հանձնարարականների բավարարման մասին հայտի ներկայացման օրվան հաջորդող 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Թողարկողը տեղեկացնում է, որ կկրի այն ֆիզիկական անձանց արժեթղթերի (դեպո) հաշվի սպասարկման վճարի գծով 1 տարվա ծախսը*, որոնք բաժնետոմսերը ձեռքբերելու նպատակով կբացեն արժեթղթերի հաշիվ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ արժեթղթերի պահառության ծառայությունների ներքո:

Ազդագիր
Ձեռքբերման հայտ-հանձնարարական իրավաբանական անձանց համար
Ձեռքբերման հայտ-հանձնարարական ֆիզիկական անձանց համար

* Համաձայն «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  արժեթղթերի հաշվի բացման/պահառուական ծառայությունների մատուցման սակագների՝ արժեթղթերի (դեպո) հաշվի սպասարկաման վճարը կազմում է տարեկան 5,000 ՀՀ դրամ: