«Բնապահպանական հարցախույզ» Ժամանցային մրցույթի կանոններ

18 April
«Բնապահպանական հարցախույզ» Ժամանցային մրցույթի կանոններ
 1. Նախաձեռնության անվանումը

«Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ն (այսուհետ` «Կազմակերպիչ») Երկրի օրվա կապակցությամբ անցկացնում է Ժամանցային մրցույթ, որի շրջանակներում ֆիզիկական անձինք, կատարելով սույն Կանոնների պայմանները, հնարավորություն են ստանում ստանալ մրցանակ: Նախաձեռնության խթանումը կոչվում է «Բնապահպանական հարցախույզ» Ժամանցային մրցույթ, այսուհետև՝ մրցույթ։

 1. Ժամանցային մրցույթի անցկացման ձևը և դրա անցկացման տարածքը
 2. Ժամանցային մրցույթի նպատակն է հաղթել վիրտուալ Ժամանցային խաղում։
  • Ժամանցային մրցույթի մասնակցության հնարավորություն են ստանում ՀՀ տարածքում բնակվող ֆիզիկական անձինք, որոնք 2023թ. ապրիլի 22-23-ին 12:00-ից մինչև 18:00-ն Team Telecom Armenia-ի Հյուսիսային պողոտա 4/1, Ամիրյան փող․ 3, Սաֆարյան փող․ 5 հասցեներում գործող վաճառքի և սպասարկման կենտրոններում կկատարեն որևէ գնում (այսուհետ՝ Ժամանցային մրցույթին մասնակցնելու պայմաններ կամ Կանոնների պայմանները)՝
   • Գնորդի անունը և ազգանունը պետք է համապատասխանի նրա անձնագրային տվյալների հետ։
   • Ժամանցային մրցույթին մասնակցելու համար ՎՍԿ աշխատակիցը գնորդին կտրամադրի խաղային հարթակի հղում և համապատասխան PIN կոդ kahoot.it հարթակում իր սմարթֆոնով հարցախույզը սկսելու համար: Հարցախույզը վարելու է Team Telecom Armenia-ի աշխատակիցը։
   • Մասնակիցը պետք է պատասխանի մրցույթի հարցերին։ Մասնակցությունը Ժամանցային մրցույթին անվճար է:
   • Ժամանցային մրցույթի ընթացքում անհրաժեշտ է պատասխանել շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ 5 հարցերի՝ յուրաքանչյուրի համար ընտրելով առաջարկվող պատասխանների 2-ից 4 տարբերակներից, որոնցից միայն 1 է ճիշտ: Ժամանցային մրցույթին պետք է մասնակցել էկրանին դիպչելու օգնությամբ՝ ընտրելով ճիշտ պատասխանը։
   • Վիրտուալ Ժամանցային մրցույթը ֆիքսված ժամանակով է (յուրաքանչյուր հարցի պատասխանի համար մասնակցին կտրամադրվի 30 վայրկյան)։
   • Ժամանցային մրցույթի ընթացքում յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար տրվում է 1 միավոր, իսկ սխալ պատասխանի համար՝ 0 միավոր։ Սխալ պատասխանելու դեպքում միավորները չեն ավելանում, ինչպես նաև չեն պակասում։
   • Յուրաքանչյուր մասնակից կարող է մասնակցել Ժամանցային մրցույթին մեկ անգամ։
   • Ժամանցային մրցույթի արդյունքները երևում են խաղավարին՝ հարցախույզի մասնակցի՝ բոլոր հարցերին պատասխանելուց անմիջապես հետո։
   • Վիրտուալ Ժամանցային մրցույթի բոլոր մասնակիցները ստանում են նվեր՝ էկո-գրիչ անկախ ճիշտ պատասխանների քանակից։ 3 և ավել ճիշտ պատասխանների դեպքում հավելյալ ստանում են նաև էկո-պայուսակ՝ ի լրումն էկո-գրիչի։

ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ. Մասնակիցների կողմից խարդախությունների դեպքերի բացահայտման դեպքում Կազմակերպիչն իրեն իրավունք է վերապահում այդպիսի մասնակիցների նկատմամբ իրականացնել խիստ միջոցներ, ընդհուպ մինչև զրկել նրանց Ժամանցային մրցույթին մասնակցելու իրավունքից:

 1. Ժամանցային մրցույթի Կազմակերպչի անվանումը

«Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ, Ազատության պող․ 24/1, 0014 Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն:

 1. Ժամանցային մրցույթի անցկացման ժամկետը
  • Ժամանցային մրցույթը կանցկացվի «Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի ՝ Երևան քաղաքի Հյուսիսային պողոտա 4/1, Ամիրյան փող․ 3, Սաֆարյան փող․ 5 հասցեներում գործող վաճառքի և սպասարկման կենտրոններում` 2023թ. ապրիլի 22-23-ին՝ ժամը 12:00-ից մինչև 18:00-ն:
  • Սույն թվականի ապրիլի 22-23-ին ժամը 18:00:01-ին Ժամանցային մրցույթն ապաակտիվանում է։
 1. Ժամանցային մրցույթի մասնակիցների իրավունքներն ու պարտականությունները
  • Ժամանցային մրցույթի մասնակից կարող են դառնալ ֆիզիկական անձինք, որոնք կատարել են սույն Կանոնների պայմանները, բացառությամբ 6.2. կետում նշված անձանց:
  • Ժամանցային մրցույթին չեն կարող մասնակցել հետևյալ անձինք`
   • «Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի աշխատակիցները, աշխատակիցների ընտանիքների անդամները և Ժամանցային մրցույթը կազմակերպող և իրականացնող բոլոր անձինք
   • Իրավաբանական անձինք
   • 18 տարին չլրացած անձինք
   • Ժամանցային մրցույթին չմասնակցած կամ սույն Կանոններով սահմանված պայմանները չկատարած անձինք:
  • Ժամանցային մրցույթի գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում Ժամանցային մրցույթի մասնակիցները պարտավոր են հետևել Ժամանցային մրցույթին մասնակցելու կանոններին։
  • Ժամանցային մրցույթի մասնակիցների համար Ժամանցային մրցույթի Կանոնների մասին ամբողջ տեղեկատվությունը հրապարակված է telecomarmenia.am վեբ կայքում:
  • Ժամանցային մրցույթի անցկացումը դադարեցնելու դեպքում Կազմակերպիչը պարտավոր է telecomarmenia.am պաշտոնական աղբյուրում հրապարակել տեղեկություն Ժամանցային մրցույթի անցկացման դադարեցման մասին կամ այլ եղանակով հրապարակայնորեն ծանուցել նման դադարեցման մասին:
  • Ժամանցային մրցույթի Կազմակերպիչը պարտավոր է ավարտել Ժամանցային մրցույթի անցկացումը, այդ թվում` իրականացնել մրցանակների տրամադրումը և կատարել այլ անհրաժեշտ գործողություններ Ժամանցային մրցույթի մասնակիցների նկատմամբ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Ժամանցային մրցույթի դադարեցումը կամ ընդհատումը պայմանավորված է գործողություններով կամ իրադարձություններով, որոնք դուրս են Կազմակերպչի վերահսկողությունից։
  • Կազմակերպիչը պատասխանատվություն չի կրում Ժամանցային մրցույթի մասնակիցների՝ այդ թվում նաև հաղթող ճանաչված անձանց առջև, Կազմակերպչի կողմից իր պարտականությունները կատարելու վրա ուղղակիորեն ազդող և դրանց կատարումն անհնարին դարձնող ֆորս-մաժորային իրավիճակների առաջացման համար՝ ներառյալ պատերազմներ, ահաբեկչական գործողություններ, ջրհեղեղներ, հրդեհներ, գործադուլներ, երկրաշարժեր կամ այլ բնական աղետներ, համաճարակներ, պետական մարմինների կարգադրումներ և այլ օբյեկտիվ պատճառներ, որոնք կախված չեն Կազմակերպչից:
  • Ժամանցային մրցույթի Կազմակերպիչն իրավունք չունի Ժամանցային մրցույթի մասնակիցների մասին տեղեկատվությունը տրամադրել երրորդ անձանց, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ և սույն Կանոններով նախատեսված դեպքերի:
  • Կազմակերպիչն իրեն իրավունք է վերապահում նամակագրության կամ այլ կոնտակտների մեջ չմտնել Ժամանցային մրցույթի մասնակիցների հետ, բացի սույն Կանոններում նշված կամ ՀՀ գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան դեպքերից:
  • Կազմակերպիչն իրեն իրավունք է վերապահում մասնակցին զրկել մրցանակից, եթե առկա են ապացույցներ, որ տվյալ մասնակիցը խախտել է ՀՀ օրենսդրությամբ և սույն Կանոններով սահմանված նորմերը: Նման դեպքերում Կազմակերպիչը մրցանակի հետ իր հայեցողությամբ վարվելու իրավունք է վերապահում:
 1. Ժամանցային մրցույթի մասնակցության և մրցանակների տրվելու կարգը, հաղթողների որոշման ալգորիթմը
  • Ժամանցային մրցույթի մասնակցելու համար անհրաժեշտ է կատարել սույն Կանոնների պայմանները:
  • Ժամանցային մրցույթի մասնակցելու պայմանները կատարելուց անմիջապես հետո մասնակիցը դառնում է Ժամանցային մրցույթի մասնակից՝ համաձայն սույն Կանոններով սահմանված կարգի:
  • Ժամանցային մրցույթին գրանցվելը նշանակում է, որ մասնակիցը լիովին համաձայն է Ժամանցային մրցույթի սույն Կանոնների հետ: Ժամանցային մրցույթի մասնակցնելով՝ մասնակիցը տալիս է Կազմակերպչին Ժամանցային մրցույթի մասնակցնելու համար անհրաժեշտ իր անձնական տվյալները Կազմակերպչի կողմից մշակելու, օգտագործելու, ինչպես նաև երրորդ անձանց (ներառյալ` այլ երկրներ) փոխանցելու համաձայնությունը:

Սույնով Մասնակիցը հավաստում է, որ Կազմակերպչի կողմից ծանուցված է Մասնակցի անձնական տվյալները մշակելու Կազմակերպչի մտադրության, մշակման իրավական հիմքերի, նպատակի, ինչպես նաև «Անձնական տվյալների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված ծանուցմանը վերաբերող այլ տեղեկությունների մասին:

 • Մասնակիցները համաձայնում են տրամադրել Կազմակերպչին Ժամանցային մրցույթի մասնակցելու և մրցանակը ստանալու համար անհրաժեշտ անձնական տվյալները:
 • Մրցույթն անցկացվելու է հայերեն լեզվով համաձայն «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների:
 • Ժամանցային մրցույթի մրցանակային ֆոնդ
  • Ժամանցային մրցույթի մրցանակային ֆոնդը ձևավորվում է Ժամանցային մրցույթի Կազմակերպչի սեփական միջոցների հաշվին և առանձին սահմանվում մինչ Ժամանցային մրցույթի սկիզբը: Ժամանցային մրցույթի մասնակիցը կարող է ստանալ ստորև ներկայացված մրցանակներից մեկը:

Մրցանակի անվանումը

Մրցանակների քանակը[1]

1

Էկո պայուսակ և էկո գրիչ

Ըստ մասնակիցների (3-ից 5 հարցի ճիշտ պատասխանած) քանակի

2

Էկո գրիչ

Ըստ մասնակիցների (մինչև 1 հարցի ճիշտ պատասխանած) քանակի

 • Մրցանակների ընդհանուր քանակը` 2 հատ:
 • Մրցանակները չեն տրամադրվելու համարժեք դրամով:
 • Ժամանցային մրցույթի մրցանակներ շահողների որոշման և մրցանակների տրամադրման կարգ
  • Սույն Կանոնների 7.6.1. կետում նշված մրցանակը(ները) տրվում է մրցույթի մասնակիցներին, որոնք մասնակցում են Ժամանցային մրցույթին՝ սույն Կանոններին համաձայն:
  • Ժամանցային մրցույթի մեկ մասնակից կարող է շահել միայն մեկ մրցանակ՝ էկո տոպրակ և գրիչ (փաթեթով) 4 և ավել հարցի ճիշտ պատասխանելու դեպքում, էկո գրիչ՝ առնվազն մեկ հարցի ճիշտ պատասխանելու դեպքում
  • Մրցույթը անցկացվելու է it հարթակի միջոցով և համակարգը յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար տալու է 1 միավոր։ Հարցախույզի ավարտին խաղավարի էկրանին ավտոմատ ցույց է տրվելու ճիշտ պատասխանների քանակը։
 1. Մրցանակների ստացման կարգը, ժամկետներն ու վայրը
  • Մրցանակը ստանալու համար հաղթող մասնակիցը պետք է ներկայացնի անձը հաստատող փասթաթուղթ:
   • Մրցանակների հանձնման վայրը՝ «Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի Հյուսիսային պողոտա 4/1, Ամիրյան փող․ 3, Սաֆարյան փող․ 5 հասցեներում գործող վաճառքի և սպասարկման կենտրոններ, որտեղ մասնակցել են մրցույթին։
   • Մրցանակների հանձնման օրը՝ հաղթողները ստանում են մրցանակները հարցախույզն ավարտելուց անմիջապես հետո:
   • Մրցանակների հանձնման/ստացման փաստը. Մրցանակը համարվում է հանձնված/ստացված սույն Կանոնների կից թիվ 1 Հավելվածով սահմանված ձևը մասնակցի կողմից ստորագրման պահից:
   • Մրցանակ ստանալու պահից մրցանակի պատահական կորստի/վնասի/ոչնչացման ռիսկը անցնում է մասնակցին:
 1. Բողոքները և դրանց վավերականության ժամկետը
  • Ժամանցային մրցույթի վերաբերյալ ցանկացած բողոք պետք է ուղղել «Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի Հաճախորդների զանգերի սպասարկման կենտրոն 100 հեռախոսահամարով կամ գրելով Ֆեյսբուքյան էջին այն ժամանակահատվածում, որին վերաբերում է բողոքը կամ այն հասցեավորելով Ընկերության Մտահոգությունների բարձրաձայնման Speak Up հարթակով https://speakup.telecomarmenia.am/hy/: Բողոքի գրանցման ամսաթիվ է համարվում Սպասարկման կենտրոն կատարված զանգի/ ուղարկված նամակի ամսաթիվը:
  • Մասնակիցը պետք է մանրամասն ու մատչելի ներկայացնի բողոքի բովանդակությունը: Բողոքում պետք է նշված լինի մասնակցի անուն, ազգանուն, հայրանունը, կոնտակտային հեռախոսահամար, ինչպես նաև մասնակցի էլեկտրոնային հասցեն` նրա բողոքին պատասխանելու համար:
  • Բոլոր բողոքները կքննարկվեն` Կազմակերպչի կողմից դրանք ստանալու օրվանից սկսած 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
  • Կազմակերպիչը դիտարկում է բողոքները` հիմնվելով սույն Կանոնների վրա:
  • Բողոքի առարկայի վերաբերյալ Կազմակերպչի որոշումը վերջնական է: Մասնակիցը Կազմակերպչի որոշման մասին կտեղեկացվի տեղում՝ հարցախույզի բոլոր հարցերին պատասխանելուց հետո կգրվի էկրանին:
  • Կազմակերպիչը, օգտագործելով իր տեխնիկական միջոցները, ապահովում է ծառայությունների և համակարգի մշտական աշխատանքը` պահելով այն բարձր մակարդակի վրա: Այդուհանդերձ, Կազմակերպիչը պատասխանատվություն չի կրում այն խնդիրների համար, որոնք հնարավոր չէ վերացնել, չնայած որ դրա համար ձեռնարկվել են բոլոր հնարավոր միջոցները: Կազմակերպիչը պատասխանատվություն չի կրում հեռախոսային սարքավորումների աշխատանքի և երրորդ անձանց գործողութունների համար:
  • Կազմակերպիչը պատասխանատվություն չի կրում Ժամանցային մրցույթի մրցանակ շահած մասնակցի մեղքով մրցանակը ստանալու հնարավորության բացակայության համար, և նման դեպքերում Կազմակերպիչը մրցանակի հետ իր հայեցողությամբ վարվելու իրավունք է վերապահում:
  • Կազմակերպիչը պատասխանատվություն չի կրում այն իրավիճակների համար, երբ Ժամանցային մրցույթի մասնակցության համար կատարվող գործողությունները կատարվում են սույն Կանոնների խախտմամբ:
  • Մասնակիցները հասկանում և համաձայնում են, որ սեփական ռիսկով են մասնակցում Ժամանցային մրցույթի:
  • Կազմակերպիչը իրավունք է վերապահում Ժամանցային մրցույթի անցկացման սույն Կանոններում փոփոխություններ կատարել՝ համապատասխան տեղեկատվություն հրապարակելով www.telecomarmenia.am կայքում: Փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում հրապարակման պահից:
  • Բոլոր վեճերն ու տարաձայնությունները, որոնք կարող են առաջանալ պետք է լուծվեն ՀՀ գործող օրենսդրությանը համապատասխան