Ծառայություն 0800

0-800 հատուկ ծառայության սակագներ

“0800” ծառայությունը հնարավորություն է տալիս օգտագործել 0-800-XXXX համարը Հայաստանում: Տվյալ հեռախոսահամարի բոլոր մուտքային զանգերը վճարում է կազմակերպությունը՝ տվյալ համարի պատվիրատուն: Հայաստանի բոլոր ցանցերից զանգերը անվճար է:

0800 համարը նպատակահարմար է ունենալ այն կազմակերպություններին, ում գործունեությունը կապված է՝

• մեծ քանակով մուտքային հեռախոսազանգերի ընդունումով,
• հաճախորդներին անընդհատ տեղեկատվական և տեխնիկական աջակցության,
• գովազդային կամ մարքեթինգային ակցիաների իրականացման,
• գործունեության բնույթից ելնելով՝ գործունեության վայրը հաճախակի փոխելու, և, հետևաբար, հեռախոսահամարները փոխելու հետ:

Ելքային զանգերը “0800” ծառայության համարներից փակ են:

Միջազգային մուտքային զանգերը “0800” ծառայության համարներին փակ են:

Միանվագ ծառայություններ

Միանվագ տեղադրման վարձ (1 համարի համար)

122 300 դր.

2 և ավելի համար (յուրաքանչյուր համարի համար)

92 400 դր․

Հանված համարի վերականգնման վարձ

14 400 դր․

Հեռախոսագծի վերատեղադրում (հեռախոսահամարի պահպանմամբ)

14 400 դր.

Համարափոխություն (բաժանորդի նախաձեռնությամբ)

14 400 դր.

Կազմակերպության անվանափոխում

60 000 դր.

Բաժանորդային վարձ, 0800* համարը ձեռք բերող կազմակերպության համար

Ամսական վճար 1 համարի համար

5 400 դր.

Մուտքային զանգերի րոպեավարձ 800 համար ձեռք բերող կազմակերպությունների համար (գումարը հաշվարկվում է ըստ վարկյանների՝ սկսած 1-ին վարկյանից)

11 դր.

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

Ելքային զանգերը «0800 հատուկ ծառայության» համարներից փակ են:

Մուտքային միջազգային զանգերը «0800 հատուկ ծառայության» համարներին փակ են: