E1 այլընտրանքային

Տեղական և միջքաղաքային զանգեր - 6000 րոպե

2048 կբ/վ թողունակության E-1 կապուղի` հանրային հեռախոսային ցանցին միանալու հնարավորությամբ

2048կբ/վ կապուղի

0 դր.

Ամսական բաժանորդային վարձ

2048կբ/վ կապուղի ելքային զանգի հնարավորությամբ

70000 դր.

2048կբ/վ կապուղի առանց ելքային զանքի հնարավորության

70000 դր.

Դեկադային (վիրտուալ) հեռախոսահամարներ

600 դր.

2048 կբ/վ (E1, ISDN PRI) թողունակության հանրային համակցման հեռախոսային ցանցին միանալու հնարավորությամբ թվային կապուղիների տեղական խոսակցությունների և Ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների րոպեավճարների (1 կապուղու համար)

Բաժանորդավարձում ներառված րոպեներ

Ամսական անվճար տրամադրվող րոպեներ դեպի Beeline ֆիքսված ցանց

6000 րոպե

Բջջային զանգեր

-

1 րոպե տեղական խոսակցության վարձ

Տեղական և միջքաղաքային զանգեր սկսած 6001-րդ րոպեից

4 դր.

Զանգեր դեպի ՀՀ այլ օպերատորների ամրակցված ցանցեր

5 դր.

Զանգեր դեպի ՀՀ բջջային ցանցեր

24 դր.

Ինտերնետ հասանելիության ծառայության 1 րոպեի սակագին (անկախ ընտրված գնային տարբերակից)

1 դր.

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

Համաձայն "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի, E1, ISDN PRI ծառայության "E1 Այլընտրանքային"սակագնային փաթեթը կարող է օգտագործվել միայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետության կամ համայնքների հիմնարկների և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված ֆիքսված հեռախոսակապի մրցույթներին Ընկերության մասնակցության նպատակով:

*Համարների քանակը մատուցվում է դեկադաներով: