Քառանիշ համարներ

«Քառանիշ համարներ» (8XXX) ծառայությունը հանդիսանում է պարզ և հարմար գործիք մեծ ծավալով բազմազան ինֆորմացիոն-տեղեկատվական և բիզնես ծառայություններ կազմակերպելու համար: Ծառայությունը նպաստում է շուկայական հարաբերությունների ընդլայնմանը, փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանը:
Ծառայության բաժանորդ կարող է հանդիսանալ յուրաքանչյուր իրավաբանական անձ (բիզնես կամ հասակակական կազմակերպություն) ՝ գրանցված ՀՀ-ում, որին բիզնեսի կազմակերպման համար անհրաժեշտ է կարճ, հիշվող համար:

Միանվագ ծառայություններ

Միանվագ տեղադրման վարձ

120 000դր.

Հեռախոսագծի վերատեղադրում (հեռախոսահամարի պահպանմամբ)

14 400 դր.

Հանված քառանիշ հեռախոսահամարի վերականգնման վարձ

14 400 դր.

Համարափոխություն (բաժանորդի նախաձեռնությամբ)

27 200 դր.

Կազմակերպության անվանափոխում

60 000 դր.

Ամսական ծառայություններ

Քառանիշ հեռախոսագծի ամսական վարձ

7 600 դր.