Բիզնես Այլընտրանքային

Հիմնական հեռախոսագիծ թվային ԱՀԿ-ների համար

Դեպի Team ֆիքսված ցանց

Դեպի Team ֆիքսված ցանց

360 րոպե

Վճարը ամսական 2500 դրամ է։

Միացման միանվագ վճարը յուրքանչյուր հեռախոսահամարի 1500 դրամ է։

Տեղական և միջքաղաքային զանգեր՝ սկսած 361-րդ րոպեից

5 դրամ/րոպե

Զանգեր դեպի ՀՀ այլ օպերատորների ամրակցված ցանցեր 

5 դրամ/րոպե

Զանգեր դեպի ՀՀ բջջային ցանցեր

24 դրամ/րոպե

   

Ինտերնետ (Dial-up) հասանելիության ծառայության սակագին

1 դրամ/րոպե

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

Մեկ զանգի առավելագույն տևողությունը` 2 ժամ:

Սույն ՍՓ-ով ամրագրված սակագներն առավելագույն մեծություններ են և դրան կարող են միանալ 200 և ավել հեռախոսահամարներ ունեցող կամ դրանց համար դիմող իրավաբանական անձինք`գրավոր դիմումի հիման վրա:

Սակագնային փաթեթները կիրառվում են միայն ձեր գրավոր դիմումի հիման վրա՝ դիմումը «Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ ներկայացնելուն հաջորդող ամսվանից սկսած:

Այլ սակագնային փաթեթին անցնելու դեպքում յուրաքանչյուր ուղղության համար հատկացված րոպեները չեն փոխանցվում հաջորդ ամիս:

Անվճար րոպեների չափաքանակն սպառելուց հետո հիմնական տեղական խոսակցությունների և Ինտերնետ (Dial-up) ծառայությունների համար կիրառվում են ընտրված փաթեթի սակագները` անկախ օգտագործման ուղղությունից (Ինտերնետ (Dial-up) ծառայություն, տեղական խոսակցություններ):

Սույն ՍՓ համար պայմանագրի կնքման ամսաթվից 24 ամիսների ընթացքում բաժանորդի նախաձեռնությամբ այն լուծելու դեպքում գանձվում է ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007թ․ օգոստոսի 24-ի «Արմենտել» ՓԲԸ կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագների սահմանման մասին N340Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված «Գնային տարբերակ 1»-ով և սույն ՍՓ (հաշվարկված ըստ ամիսների) սահմանված սակագների տարբերությունը։ Սույն կանոնը կիրառվում է նաև «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ նախաձեռնությամբ բաժանորդի կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու հիմքով պայմանագրի լուծման դեպքում։