Բազային 2

Թվային ԱՀԿ-ների բաժանորդների համար

Դեպի Team ֆիքսված ցանց

Դեպի Team ֆիքսված ցանց

1,600 րոպե

Ամսական վարձավճարներ

Միացնող գիծ

2 400 դրամ

Հիմնական հեռախոսագիծ

7 500 դրամ

Տեղական և միջքաղաքային՝ սկսած 1601-րդ րոպեից

5 դրամ/րոպե

Զանգեր դեպի ՀՀ այլ օպերատորների ամրակցված ցանցեր ամրակցված ցանցեր

5 դրամ/րոպե

Զանգեր դեպի ՀՀ բջջային ցանցեր, 07.00-23.00

70 դրամ/րոպե

Զանգեր դեպի ՀՀ բջջային ցանցեր, 23.00-07.00

49 դրամ/րոպե

Ինտերնետ (Dial-up) հասանելիության ծառայության սակագին

1 դրամ/րոպե

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

Մեկ զանգի առավելագույն տևողությունը` 2 ժամ:

Սակագնային փաթեթները կիրառվում են միայն ձեր գրավոր դիմումի հիման վրա՝ դիմումը «Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ ներկայացնելուն հաջորդող ամսվանից սկսած:

Այլ սակագնային փաթեթին անցնելու դեպքում յուրաքանչյուր ուղղության համար հատկացված րոպեները չեն փոխանցվում հաջորդ ամիս:

Ընտրված սակագնային փաթեթին անցնելու համար գրավոր դիմում չներկայացնելու դեպքում կիրառվում են «Բազային 1» սակագնային փաթեթի սակագները:

Անվճար րոպեների չափաքանակն սպառելուց հետո հիմնական տեղական խոսակցությունների և ինտերնետ ծառայությունների համար կիրառվում են ընտրված փաթեթի սակագները` անկախ օգտագործման ուղղությունից (Ինտերնետ (Dial-up)ծառայություն, տեղական խոսակցություններ):