Բազային

Անալոգային ԱՀԿ-ների բաժանորդների համար

 

Հիմնական հեռախոսագիծ

4 800 դր.

Գյուղական ցանցի հեռախոսագիծ
(առանց դեպի համակցման ցանց ավտոմատ ելքի հնարավորության)

180 դր.

Զուգտակ հեռախոսագծեր

720 դր.

Միացնող գծի ամսական վարձավճար

2 400 դր.

Միացնող գիծ

2 400 դր.

Ուղիղ գիծ

3 600 դր.

Գերատեսչական ԱՀԿ-ների միացնող գծի ամսական վճար գործարար և կառավարական բաժանորդների համար

Միացնող գծի ամսական վարձավճար

2 400 դր.

Երկու լարով

2 400 դր.

Երեք լարով

3 000 դր.

Դեպի ՀՀ քաղաքային ցանցեր

5 դր./րոպե

Դեպի ՀՀ բջջային ցանցեր, 07.00-23.00

70 դր./րոպե

Դեպի ՀՀ բջջային ցանցեր, 23.00-07.00

49 դր./րոպե

Դեպի ՀՀ այլ օպերատորների հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ամրակցված ցանց

5 դր/րոպե

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

Մեկ զանգի առավելագույն տևողությունը` 2 ժամ:

Սակագնային փաթեթները կիրառվում են միայն ձեր գրավոր դիմումի հիման վրա՝ դիմումը «Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ ներկայացնելուն հաջորդող ամսվանից սկսած:

Այլ սակագնային փաթեթին անցնելու դեպքում յուրաքանչյուր ուղղության համար հատկացված րոպեները չեն փոխանցվում հաջորդ ամիս:

Ընտրված սակագնային փաթեթին անցնելու համար գրավոր դիմում չներկայացնելու դեպքում կիրառվում են «Բազային 1» սակագնային փաթեթի սակագները:

Անվճար րոպեների չափաքանակն սպառելուց հետո հիմնական տեղական խոսակցությունների և ինտերնետ (Dial-up) ծառայությունների համար կիրառվում են ընտրված փաթեթի սակագները` անկախ օգտագործման ուղղությունից (Ինտերնետ (Dial-up) ծառայություն, տեղական խոսակցություններ):