Այլընտրանքային

Հիմնական հեռախոսագիծ թվային ԱՀԿ-ների համար

Դեպի Team ֆիքսված ցանց

Դեպի Team ֆիքսված ցանց

360 րոպե

Վճարը ամսական 4800 դրամ է։

Տեղական և միջքաղաքային զանգեր՝ սկսած 361-րդ րոպեից

5 դրամ/րոպե

Զանգեր դեպի ՀՀ այլ օպերատորների ամրակցված ցանցեր և ԼՂՀ ամրակցված ցանցեր

5 դրամ/րոպե

Զանգեր դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բջջային ցանցեր

36 դրամ/րոպե

Ինտերնետ (Dial-up) հասանելիության ծառայության սակագին

1 դրամ/րոպե

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

Մեկ զանգի առավելագույն տևողությունը` 2 ժամ:

Սույն սակագները հանդիսանում են առավելագույն մեծություններ:

Սակագնային փաթեթները կիրառվում են միայն ձեր գրավոր դիմումի հիման վրա՝ դիմումը «Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ ներկայացնելուն հաջորդող ամսվանից սկսած:

Այլ սակագնային փաթեթին անցնելու դեպքում յուրաքանչյուր ուղղության համար հատկացված րոպեները չեն փոխանցվում հաջորդ ամիս:

Ընտրված սակագնային փաթեթին անցնելու համար գրավոր դիմում չներկայացնելու դեպքում կիրառվում են «Բազային 1» սակագնային փաթեթի սակագները:

Անվճար րոպեների չափաքանակն սպառելուց հետո հիմնական տեղական խոսակցությունների և ինտերնետ ծառայությունների համար կիրառվում են ընտրված փաթեթի սակագները` օգտագործման ուղղությունից անկախ (Ինտերնետ (Dial-up)ծառայություն, տեղական խոսակցություններ):