SMS Պրեմիում

Ուղարկելով կարճ հաղորդագրություն համապատասխան կարճ համարին, դուք կարող եք՝

  • ստանալ տարբեր բնույթի օգտակար տեղեկատվություն
  • օգտվել զվարճալի ծառայություններից
  • մասնակցել տարբեր հեռուստաալիքներով, ռադիոկայաններով և ԶԼՄ-ներով անցկացվող մրցույթներին, վիկտորինաներին, խաղարկություններին և քվեարկություններին

SMS կարճ համար

Պրովայդեր

գին, դրամ

1003

LLC "Nikita Mobile"

1000

1004

LLC "Nikita Mobile"

280

1006

LLC "Nikita Mobile"

50

1008

LLC "Nikita Mobile"

300

1025

LLC "Mobbis"

10

1041

LLC "Nikita Mobile"

50

1045

CSC "Parking city"

102

1082

LLC "Paradox"

0

1282

CSC "Armenian card"

0

2320

LLC «Playworld»

500

2324

LLC "Mobbis"

500

2500

LLC "Mobbis"

220

2700

LLC "Netsoft"

10

2710

LLC "Inform Mobile Hayq"

60 (incoming SMS)

2711

LLC "Inform Mobile Hayq"

0

3002

LLC "Mobbis"

1000

3008

LLC "Nikita Mobile"

2000

3009

LLC "Nikita Mobile"

280

3024

LLC "Mobbis"

480

3035

LLC "Mobbis"

10

4009

LLC "Nikita Mobile"

1000

4408

LLC "Mobbis"

0

4446

LLC "Nikita Mobile"

400

4448

LLC "Nikita Mobile"

770

4449

LLC "Nikita Mobile"

1200

5009

LLC "Nikita Mobile"

500

5025

LLC "Mobbis"

1200

5026

LLC "Mobbis"

2000

5045

CSC "Parking city"

502

5126

LLC "Nikita Mobile"

29

5150

AKRA credit

100

5606

LLC "Mobbis"

0

5611

CSC "Ameribank"

7

5954

LLC "Mobbis"

100

6428

LLC "Nikita Mobile"

1000

7000

LLC "Nikita Mobile"

500

7003

LLC "Nikita Mobile"

500

7009

LLC "Nikita Mobile"

2000

7070

LLC "Mobbis"

350

7132

LLC "Nikita Mobile"

0

7500

LLC "Nikita Mobile"

120

7733

LLC "Nikita Mobile"

500

7777

LLC "Mobbis"

240

7800

LLC "Mobbis"

350

8000

LLC "Nikita Mobile"

1000

8001

LLC "Nikita Mobile"

1000

8003

LLC "Nikita Mobile"

50

8161

LLC "Nikita Mobile"

0

8385

LLC «Playworld»

1000

8707

LLC "Nikita Mobile"

120

9395

LLC «Playworld»

2000

9918

LLC "Nikita Mobile"

200

10030

LLC "UniFun"

30 (incoming SMS)

10039

LLC "UniFun"

25 (incoming SMS)

10040

LLC "UniFun"

40 (incoming SMS)

10050

LLC "UniFun"

30 (incoming SMS)

10058

LLC "UniFun"

29 (incoming SMS)

10060

LLC "UniFun"

25 (incoming SMS)

45678

LLC «ViaMobiVostok»

40 (incoming SMS)

45679

LLC «ViaMobiVostok»

40 (incoming SMS)