SIM քարտի փոխարինում

Դուք միշտ կարող եք ստանալ նոր SIM-քարտ

 

Եթե SIM-քարտը կորել է, պատահաբար վնասվել կամ անհամատեղելի է հեռախոսի1 հետ, Դուք միշտ կարող եք նոր SIM-քարտ ստանալ, ընդ որում` պահպանելով Ձեր հեռախոսահամարը, սակագնային փաթեթը և հաշվեկշիռը։

Քարտը կորցնելու պահից մինչ նրա փոխարինումը հեռախոսահամարի հաշվեկշռի վրա կուտակված հավելումների գումարը պարտավորվում է վճարել բաժանորդը2։

Ֆիզիկական անձանց SIM-քարտի փոխարինումն իրականացվում է բջջային հեռախոսահամարի տիրոջ կամ նրա վստահված անձի (նոտարի կողմից հաստատված լիազորագրով) կողմից Beeline բաժանորդների սպասարկման կենտրոն3 կատարած այցի ժամանակ տրված գրավոր դիմումի հիման վրա:

  • տվյալ կազմակերպության վստահված անձը ներկայացնում է անձնագիր և նոտարի կողմից հաստատված լիազորագիր
  • վճարում է հաշվի վրա եղած պարտքը
  • լրացնում է հայտ հեռախոսահամարի վերականգնման համար
Միանվագ վճար 200 դր․

1Հեռախոսային սարքի հետ SIM-քարտի անհամատեղելիության դեպքում նրա փոխարինումը կատարվում է Բաժանորդային բաժնի փորձագետի եզրակացության հիման վրա:

2Բաժանորդն իրավունք ունի արգելափակել կորցրած հեռախոսի համարն անսահմանափակ ժամանակով` մինչև SIM-քարտի փոխարինումը (տե´ս «Համարի արգելափակում»):

3SIM-քարտի փոխարինման պայմանների, ինչպես նաև ընթացակարգի տևողության և կարգի մասին մանրամասն տեղեկատվություն տրամադրվում է բաժանորդների սպասարկման կենտրոնում:

4Կազմակերպության մեղքով տրամադրված անսարք SIM-քարտի փոխարինումն իրականացվում է անվճար:

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ: