Սակագնային փաթեթի փոփոխում

Ընտրի'ր քեզ առավել հարմար սակագնային փաթեթը

 

Նոր սակագնային փաթեթն ավելի՞ համահունչ է Ձեր ապրելակերպին: Ցանկացած պահի Դուք կարող եք փոխել այն` պահպանելով Ձեր հեռախոսահամարը:

Կանխավճարային հաշվարկային համակարգի բաժանորդները կարող են փոխել իրենց սակագնային փաթեթն ինքնուրույն` Ծառայությունների Կառավարման Կենտրոնի օգնությամբ:

Հետվճարային հաշվարկային համակարգի բաժանորդների` ֆիզիկական անձանց համար, սակագնային փաթեթի փոփոխումն իրականացվում է բջջային հեռախոսահամարի տիրոջ կամ նրա վստահված անձի (նոտարի կողմից հաստատված լիազորագրով) կողմից Beeline բաժանորդների սպասարկման կենտրոն1կատարած այցի ժամանակ տրված գրավոր դիմումի հիման վրա:

Ծառայությունը հաշվարկային ամսվա ընթացքում նախատեսում է սակագնային փաթեթի միայն մեկ փոփոխություն:

Եթե բաժանորդը իրավաբանական անձ է`

  • տվյալ կազմակերպության վստահված անձը ներկայացնում է անձնագիր և նոտարի կողմից հաստատված լիազորագիր
  • ներկայացնում է հայտ սակագնային փաթեթի փոփոխության համար
  • վճարում է հաշվի վրա եղած պարտքը
  • վճարում է ծառայության տրամադրման արժեքը:

Ուշադրությու՛ն. Լրացուցիչ ծառայությունների արժեքը կարող է փոխվել կախված այն բանից, թե որ սակագնային փաթեթն եք Դուք ընտրել: Սակագնային փաթեթը փոխելիս միացված ծառայությունները տեխնիկական պատճառներով կարող են անջատվել:

1Կանխավճարային վճարման համակարգից հետվճարային վճարման համակարգին անցումը և հակառակն իրականացվում է անվճար: Վճարման ենթակա է միայն տվյալ Սակագնային փաթեթի համար նախատեսված արժեքը, որին կատարվում է անցումը: