(E1, ISDN PRI) ծառայություններ

2048 Կբիթ/վ թողունակության E-1 կապուղի` հանրային հեռախոսային ցանցին միանալու հնարավորությամբ:

ISDN 30B+D (PRI) 2048 Կբիթ/վ թողունակության հոսք` հանրային հեռախոսային ցանցին միանալու հնարավորությամբ:

Տեղադրման միանվագ վարձ`ներառյալ ելքային զանգի հնարավորությունը, (մեկ հեռախոսագծի միացումով)

460 800 դր.

Տեղադրման միանվագ վարձ՝առանց ելքային զանգի հնարավորության, (մեկ հեռախոսագծի միացումով)

230 400 դր.

Ամսական վարձ՝ ներառյալ ելքային զանգի հնարավորությունը

152 200 դր.

Ամսական վարձ՝ առանց ելքային զանգի հնարավորության

76 100 դր.

2048 Կբիթ/վ (E1, ISDN PRI) թողունակության հանրային համակցման հեռախոսային ցանցին միանալու հնարավորությամբ թվային կապուղիների տեղական խոսակցությունների և Ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների րոպեավճարների (1 կապուղու համար)

Ամսական անվճար տրամադրվող րոպեներ դեպի Beeline ֆիքսված ցանց

10800 ր.

1 րոպե տեղական խոսակցության վարձ

Ամսական 10801 րոպե և ավելի տևողության դեպքում

5 դր.

Ամսական 10801 րոպե և ավելի տևողության դեպքում Ինտերնետ հասանելիության ծառայության 1 րոպեի վարձ

1 դր.

Ամսական վարձ՝ 100 դեկադային (վիրտուալ) հեռախոսհամարների համար

73400 դր.


Ծանոթություն

Կախված դեկադային (վիրտուալ) հեռախոսահամարների քանակից (X), ամսական բաժանորդային վարձը հաշվարկվում է հետևյալ սկզբունքով (բանաձևով). 73400*X/100, որտեղ X-ը բաժանորդին տրամադրված դեկադային համարների քանակն է:

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

Բոլոր այն ISDN լրացուցիչ ծառայությունների համար, որոնք հնարավոր է մատուցել ինչպես ISDN այնպես էլ PSTN գծերով, ենթակա են կիրառման սույն կայքում տեղադրված Թվային կայանների լրացուցիչ ծառայությունների սակագները:

Համարների քանակը մատուցվում է դեկադաներով: