«Բիզնես 6900» Այլընտրանքային

Ֆիքսված հեռախոսակապ բիզնեսի համար

 

Դեպի ՀՀ և Արցախ բոլոր ֆիքսված և բջջային ցանցեր, ԱՄՆ, Կանադայի և Չինաստանի բոլոր ցանցեր, Beeline ՌԴ

Դեպի ՀՀ և Արցախ բոլոր ֆիքսված և բջջային ցանցեր, ԱՄՆ, Կանադայի և Չինաստանի բոլոր ցանցեր, Beeline ՌԴ

700 րոպե
Զանգեր «Փակ խմբի*» ներսում:

Զանգեր «Փակ խմբի*» ներսում:

Անսահմ․
Հեռախոսագծի բաժանորդային վճար

Հեռախոսագծի բաժանորդային վճար

6,900 դրամ/ամիս
Դեպի Team ֆիքսված ցանց՝ սկսած 701-րդ րոպեից

 5 դրամ/րոպե

Դեպի ՀՀ և Արցախ բոլոր ֆիքսված ցանցեր՝ սկսած 701-րդ րոպեից  5 դրամ/րոպե
Դեպի ՀՀ և Արցախ բոլոր բջջային ցանցեր՝ սկսած 701-րդ րոպեից

 25 դրամ/րոպե

Դեպի ԱՄՆ, Կանադայի բոլոր ցանցեր՝ սկսած 701-րդ րոպեից   13,99 դրամ/րոպե
Դեպի Չինաստանի բոլոր ցանցեր՝ սկսած 701-րդ րոպեից                                             

 79 դրամ/րոպե

Զանգեր դեպի Ռուսաստանի Beeline բջջային ցանց՝ սկսած 701-րդ րոպեից  89 դրամ/րոպե
Զանգեր դեպի Ռուսաստանի բոլոր ֆիքսված ցանցեր  89 դրամ/րոպե

 

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:
*«Փակ խմբի» բաժանորդները միևնույն կազմակերպության անունով (միևնույն ՀՎՀՀ) գրանցված ամրակցված կապի բաժանորդներն են:

Սակագնային փաթեթը հետվճարային է:
Մեկ զանգի առավելագույն տևողությունը` 2 ժամ:
Սակագնային փաթեթները կիրառվում են միայն Ձեր գրավոր դիմումի հիման վրա՝ դիմումը «Թիմ» ՓԲԸ ներկայացնելուն հաջորդող ամսվանից սկսած:

Ռուսաստան Beeline բջջային ցանց, ՌԴ բոլոր ֆիքսված ցանցեր, ԱՄՆ, Կանադայի և Չինաստանի բոլոր ցանցերի զանգերը հնարավոր է կատարել ուղիղ համարահավաքմամբ:
Այլ սակագնային փաթեթին անցնելու դեպքում յուրաքանչյուր ուղղության համար հատկացված րոպեները չեն փոխանցվում հաջորդ ամիս:

«Անվճար միջազգային զանգեր» ծառայությունը չի գործում MNP ծառայության միջոցով օպերատորին փոխած Ռուսաստանի Beeline-ի կոդով բջջային հեռախոսահամարներին զանգահարելիս:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք, զանգահարել 100 անվճար համարին: