Միջազգային Մոնիթորինգ

Հայաստանի տարածքում փոխանցված/ ստացված տվյալներ

Ամսական բաժանորդային վճար

300 դր.

Ներառված ծավալ

20 ՄԲ

Հայաստանի տարածքում փոխանցված/ստացված 1 ՄԲ տվյալների արժեքը, սկսած՝ 21 ՄԲ-ից

5 դր.

Բոլոր գները նշված են ՀՀ դրամով, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Օպերատորն ամսական կտրվածքով (հաշվարկային ժամկետի ավարտից հետո) բաժանորդին ներկայացնում է մատուցված ծառայությունների հաշիվ՝ Օպերատորի գործող սակագների համաձայն:

Բաժանորդային վճարի հաշվարկը կատարվում է օրական կտրվածքով: Ծառայությունների համար վճարում չկատարելու պատճառով «Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից ծառայությունների դադարեցման դեպքում բաժանորդային վճարը շարունակում է գանձվել ընդհուպ մինչև պայմանագրի միակողմանի խզումը:

Հաշվարկային ժամանակահատվածում ստացված/ փոխանցված տվյալների ծավալը կլորացվում է դեպի մեծ կողմը՝ մինչև 10 ԿԲ ճշտությամբ:

Ձայնային կապի և կարճ հաղորդագրությունների (SMS) ծառայություններ չեն տրամադրվում

M2M և մոնիթորինգ