Մոնիթորինգ +

Տվյալների փոխանցման հուսալի ենթակառուցվածք

Ամսական բաժանորդային վճար

50 դր.

Ներառված ծավալ

20 ՄԲ

Համարի ակտիվացման վարձ

0 դր.

Անցման արժեքը

0 դր.

Երաշխիքային կանխավճար

0 դր.

 

Տվյալների փոխանցում

GPRS ծառայության ակտիվացման վարձ

0 դր.

1 ՄԲ փոխանցված/ստացված տվյալների սակագինը սկսած 21-րդ ՄԲ-ից

 2.5 դր.

Ձայնային ծառայություններ

Մուտքային զանգեր

0 դր./րոպե

Տեղական ելքային զանգեր

դեպի ՀՀ բջջային և քաղաքային ցանցեր

60 դր./րոպե

SMS փոխանցում

դեպի ՀՀ բջջային ցանցեր

20 դր.

դեպի միջազգային բջջային ցանցեր

30 դր.

 

Բոլոր գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ: Տարիֆիկացումն իրականացվում է ըստ վայրկյանների`սկսած 1-ին վայրկյանից:

Օպերատորը յուրաքանչյուր ամիս (հաշվարկային ժամկետից հետո) ներկայացնում է բաժանորդին հաշիվներ մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ` ըստ գործող սակագների:

Բաժանորդային վճարի հաշվարկը կատարվում է օրական կտրվածքով:

Փոխանցված/ստացված տվյալների ծավալը հաշվարկային ժամանակահատվածում կլորացվում է դեպի մեծ արժեքը՝ մինչև 10 Կբ ճշտությամբ:

Տվյալ սակագնային փաթեթին միանալու համար պարտադիր պայման է հանդիսանում 3000 և ավելի համարների առկայությունը:

M2M և մոնիթորինգ