Գեղեցիկ համար

Ընտրեք գեղեցիկ հեռախոսահամար, որը համապատասխանում է Ձեզ

Իրավաբանական անձանց շարժական կապի հետվճարային սակագնային փաթեթների միացման դեպքում, սահմանվում են վաճառքի հետևյալ պայմանները`

- Հետվճարային սակագնային փաթեթներին միանալիս «Գեղեցիկ» համարի ընտրություն ծառայության շրջանակներում «Նիկել», «Բրոնզ», «Արծաթ», «Ոսկի», «Պլատին», «Ադամանդ», «Ներկայացուցչական» ցանկի համարները տրամադրվում են՝ ստորև բերված պայմանների համաձայն

ՍՓ ամրագրված երաշխավորված ամսական վարձ

Տրամադրվող համարի տեսակը

Պայմանագրի նվազագույն ժամկետը

(ամիս)

Առանց ՍՓ միանալու տրամադրվող համարի սակագինը (դրամ)

Բաժանորդի պարտավորությունները չկատարելու դեպքում տուգանքի գումար

(դրամ)

1 900 դրամ և ավելի

Նիկել

6 ամիս

2 000

2 000

2 000 դրամ և ավելի

Բրոնզ

12 ամիս

8 000

8 000

3 500 դրամ և ավելի

Արծաթ

12 ամիս

20 000

20 000

5 000 դրամ և ավելի

Ոսկի

24 ամիս

60 000

60 000

8 000 դրամ և ավելի

Պլատին

24 ամիս

140 000

140 000

15 000 դրամ և ավելի

Ադամանդ                              

24 ամիս

350 000

350 000

40 000 դրամ և ավելի

Ներկայացուցչական

24   ամիս

  500 000

 500 000

* դրամ

դիմակով <<Գեղեցիկ>> համարների տրամադրման անհատական պայմաններ

 

Պրոմո, Հատուկ, Նիկել, Բրոնզ, Արծաթ, Ոսկի, Պլատին, Ադամանդ, Ներկայացուցչական

Ըստ անհատական պայմանների

(ամիս)

Ըստ անհատական պայմանների

(դրամ)

Ըստ անհատական պայմանների

(դրամ)

Բաժանորդի նախաձեռնությամբ պայմանագրի նվազագույն ժամկետի ընթացքում «Գեղեցիկ» համարների անվանափոխության, խզման, սակագնային պլանի փոփոխման, ինչպես նաև Օպերատորի նախաձեռնությամբ` բաժանորդի կողմից պայմանագրով սահմանված իր պարտավորությունները չկատարելու հետևանքով պայմանագիրը լուծելու դեպքում, կատարել` «Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի համապատասխան հրամանով հաստատված,«Գեղեցիկ» համարի ընտրության համար սահմանված արժեքի գանձում։

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ: