Բջջային բյուջե

Սահմանեք ծառայողական հեռախոսակապի անձնական բյուջե

«Բջջային բյուջե» ծառայությունը Ձեզ ընձեռում է բյուջեն պլանավորելու և բջջային կապի ծախսերն աշխատակիցների հետ կիսելու լայն հնարավորություններ:

Ամեն ամիս Ձեր ընկերությանը ներկայացվում է բյուջեի շրջանակներում կատարված ծախսերի գումարի վճարման հաշիվ և հաշիվ-ապրանքագիր: Աշխատակիցներին ներկայացվում են բյուջեն գերազանցած ծախսերի գումարի հաշիվներ:

Ծառայությունն Ընկերությանը թույլ է տալիս յուրաքանչյուր աշխատակցի համար սահմանել ծառայողական հեռախոսակապի անձնական բյուջե: Ընկերությունը վճարում է տվյալ աշխատակցի համար սահմանված բյուջեն չգերազանցող գումարը: Եթե հաշվարկային ամսում աշխատակցի հեռախոսակապի ծախսերը գերազանցում են բյուջեն, ապա նա վճարում է բյուջեն գերազանցած գումարը:

Ընկերությունը և Աշխատակիցն անհատական պատասխանատվություն են կրում իրենց հաշիվների վճարման համար: Եթե աշխատակիցը 2 ամսվա ընթացքում չի փոխհատուցում ծախսերի իր մասը, հեռախոսահամարն արգելափակվում է, և գումարն Աշխատակցից գանձվում է առանց Ընկերության ներգրավման:

Միջազգային կապի/ռոումինգի ակտիվացումն իրականացվում է Ընկերության կամ աշխատակցի նախաձեռնությամբ: