Կորպորատիվ բյուջե

Ձեր աշխատակցիններն անսահմանափակ կօգտվեն բջջային կապի ծառայություններից՝ հաշվեկշիռն ինքնուրույն լիցքավորելու միջոցով

  • Աշխատակցի բջջային հեռախոսահամարին տրամադրվում է կորպորատիվ և անձնական հաշվեկշիռ։
  • Ընկերությունն իր յուրաքանչյուր Աշխատակցի համար սահմանում է բջջային կապի ծախսերի ամսական անձնական բյուջե-լիմիտ կորպորատիվ հաշվեկշռին և վճարումներ կատարում միայն սահմանմած գումարի չափով։
  • Անձնական հաշվեկշիռը հնարավորություն է տալիս Աշխատակցին օգտվել բջջային կապի ծառայություններից սահմանված սակագներով՝ կատարելով հավելյալ լիցքավորումներ։
  • «Կորպորատիվ բյուջե» ծառայության միացման վճարը զրոյական է և բաժանորդային վճար նույնպես չկա։
  • «Կորպորատիվ բյուջե» ծառայությունը հնարավորություն է ընձեռում Ընկերությանը վերահսկել ծախսերը, իսկ Աշխատակցին՝ անսահմանափակ օգտվել բջջային կապի ծառայություններից՝ հաշվեկշիռը լիցքավորելու միջոցով:
  • Յուրաքանչյուր ամիս Ընկերությանն է ներկայացվում ծախսված գումարի հաշիվը բյուջեի շրջանակներում: Բյուջեի ծախսից հետո, գեներացված տրաֆիկը վճարվում է Աշխատակցի կանխավճարային հաշվարկային համակարգի հիմնական հաշվեկշռից:

Ծախսերի վերահսկում