Մալուխային կառուցվածքային համակարգեր

Մալուխային համակարգերի կառուցում, սերվերային և ցանցային սարքավորումների տեղադրում

Մալուխային կառուցվածքային համակարգը միավորում է լոկալ համակարգչային ցանցը, էլեկտրական, հեռախոսային ցանցերը:

Հնարավորություն է տալիս՝

 • Միավորել և համատեղ օգտագործել համակարգչային ցանցը, սերվերները, տպիչները և այլ սարքերը
 • Միավորել տեղեկատվական ծառայությունները մեկ համակարգի մեջ
 • Նվազագույնի հասցնել ցանցի կառավարման և պահպանման ծախսերը
 • Ապահովել ցանցի աշխատանքի բարձր հուսալիություն և հասանելիություն
 • Ապահովել սպասարկման բարձր որակ՝ տարբեր ծրագրային հավելվածների օգտագործման դեպքում

Ծառայության մեջ ընդգրկված են՝

Նախագծում. ՄԿՀ-ի նախագիծը ստեղծվում է պատվիրատու կազմակերպության մասնագետների հետ համատեղ՝ տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա:

Տեղադրում. Ընկերության մասնագետներն իրականացնում են մալուխային կառուցվածքային համակարգի տեղադրումը ըստ համապատասխան նախագծային փաստաթղթերի:

Սպասարկում.  Տեղադրվող ՄԿՀ-երի երաշխիքային ժամկետը 1 տարի է:

Մալուխային կառուցվածքային համակարգի տեղադրման (ՄԿՀ) ծառայության սակագները և տեղադրման միանվագ վճարները սահմանվում են  պատվիրատուի հետ փոխադարձ համաձայնեցման արդյունքում պայմանագրային հիմունքներով, հաշվի առնելով մի շարք գործոններ՝

 • տրամադրվող ծառայության գտնվելու վայրը
 • պայմանագրի ժամկետը
 • շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալը
 • «ՄԿՀ» տեղադրման ծառայությունը տրամադրվում է «Կորպորատիվ Ինտերնետ» և «Կորպորատիվ VPN» ծառայությունների շրջանակներում
 • Բաժանորդի հետ կնքվում է պայմանագիր՝ 12/18/24 ամիս ժամկետով։
 • Պայմանագիրը վաղաժամ դադարեցնելու դեպքում նախատեսված է տույժ ՄԿՀ շինարարության աշխատանքների ամբողջ ծախսերի մասով, որոնք կներկայացվեն միանվագ հաշվի միջոցով:
 • Պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո, ՄԿՀ սարքավորումների նկատմամբ սեփականության իրավունքը ընդունման-հանձնման ակտով փոխանցվում է «Բաժանորդին»,  պայմանագրի լուծման պահին ներկայացվում է հաշիվ 3000 դրամի չափով (ներառյալ ԱԱՀ):