Շարժական LAN

Оպերատորի IP ցանցում կազմակերպեք տվյալների փոխանցում՝ առանց անմիջական  Ինտերնետ մուտքի

«Շարժական LAN» ծառայության հետվճարային «Տտրմինալ» սակագնային փաթեթներ`

Սակագնային Փաթեթ

Միացման վճար

Ամսական բաժանորդային վճար

1 ՄԲ
(up/down)
(դրամ/ՄԲ)

Ելքային զանգեր դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բջջային և քաղաքային ցանցեր (դրամ/րոպե)

Անսահմանափակ *, ***
(տվյալների փոխանցումը
անսահմանափակ ծավալով)
մինչև 50 կետ

0

2500

-

-

Անսահմանափակ տարեկան**
(տվյալների փոխանցումը
անսահմանափակ ծավալով)

0

1200

-

60

Անսահմանափակ *
(տվյալների փոխանցումը
անսահմանափակ ծավալով)
51 և ավելի

0

2000

-

-


Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

* Նշված ՍՓ-ներին հասանելի է միայն տվյալների փոխանցում (DATA) ծառայությունը GPRS և 3G ցանցերում, բոլոր ձայնային և SMS հաղորդագրության ծառայությունները անհասանելի են:
** 12 ամիս ժամկետով պայմանագիր կնքելու դեպքում,բաժանորդը ընդունում և համաձայնվում է, որ Շարժական կապի ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման պահից տասներկու ամսվա ընթացքում Շարժական կապի ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը Բաժանորդի կամ Օպերատորի նախաձեռնությամբ պայմանագիրը խզելու՝ Բաժանորդի կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու դեպքում այն դադարեցնելու դեպքում, ինչպես նաև ընտրված սակագնային պլանի փոփոխման կամ հեռախոսահամարի անվանափոխման դեպքում Բաժանորդը պարտավորվում է Օպերատորին վճարել ընտրված սակագնային փաթեթով սահմանված 10 000 ՀՀ դրամ վճարը յուրաքանչյուր հեռախոսահամարի համար` վերոնշյալ յուրաքանչյուր դեպքում:
*** 12 ամիս ժամկետով պայմանագիր կնքելու դեպքում, օպերատորը բաժանորդին, որպես սեփականություն տրամադրում է USB մոդեմն իր կոմպլեկտով, համաձայն USB մոդեմի մոդեմի առք ու վաճառքի պայամանագրի, իսկ Բաժանորդը սույն Պայմանագիրը կնքելու պահին պարտավորվում է վճարել դրա դիմաց 100 (հարյուր) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ և կատարել սույն Պայմանագրի այլ պայմանները: