SMS փաթեթներ

Ընտրեք «Սմարթ Բիզնես» ՍՓ հիմնական սակագներով` կախված միացված հեռախոսահամարների քանակից։

Ամսական վճար                   

0 դր**

50 դր*
(101 + համար)

100 դր*
(51-100 համար)

300 դր* 
(0-50
 համար)

Զանգեր «փակ խմբի» բաժանորդների միջև

0 դր

0 դր

0 դր

0 դր

Զանգեր Team բջջային ցանցի ներսում

5 դր

1 դր

5 դր

5 դր

Զանգեր դեպի ՀՀ, ԼՂՀ, ԱՄՆ և Կանադայի*** բոլոր ցանցեր

15 դր

12 դր

15 դր

15 դր

SMS «փակ խմբրի» բաժանորդների միջև

5 դր

4 դր

5 դր

5 դր

SMS դեպի ՀՀ, ԼՂՀ և միջազգային բջջային ցանցեր

15 դր

12 դր

15 դր

15 դր

Ինտերնետ (1 ՄԲ)

5 դր

4 դր

5 դր

5 դր

* Յուրաքանչյուր համարի ամսական Բաժանորդային վճարը «փակ խմբի» բաժանորդներին անսահմանափակ զանգեր կատարելու համար կախված է համարների քանակից և կարող է փոփոխվել դիտարկման արդյունքների հիման վրա: «Փակ խմբի» բաժանորդները միևնույն կազմակերպության անունով (միևնույն ՀՎՀՀ) գրանցված բաժանորդներն են:

**Ամսական բաժանորդային վճար․

- նոր բաժանորդների համար ներառվում է 2000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ) և բարձր ամսական Բաժանորդային վճարով ծառայության փաթեթների ամսական բաժանորդային վճարի մեջ և ակտիվանում է միայն 2000 ՀՀ (ներառյալ ԱԱՀ) և բարձր ամսական Բաժանորդային վճարով ծառայության փաթեթներ ակտիվացնելուց։ 

- գործող բաժանորդների համար` Կոնստրուկտոր ՍՓ-ից «Սմարթ Բիզնես» ՍՓ-ին անցում կատարելիս՝ «Սմարթ Բիզնես» ՍՓ «փակ խմբի»** բաժանորդների անսահմանափակ զանգեր կատարելու ամսական բաժանորդային վճարը ներառվում է 300 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ) և բարձր ամսական Բաժանորդային վճարով ծառայության փաթեթների ամսական բաժանորդային վճարի մեջ և ակտիվանում է միայն 300 ՀՀ  (ներառյալ ԱԱՀ) և բարձր ամսական Բաժանորդային վճարով ծառայության փաթեթներ ակտիվացնելուց։

*** ԱՄՆ և Կանադա բոլոր ցանցեր զանգերը և՛ «Հայերի աշխարհ» ծառայությունով (*88*[երկրի կոդ] [հեռախոսահամար]), և՛ ուղիղ համարհավաքմամբ զանգահարելիս:

Ավելացրեք Ձեզ անհրաժեշտ SMS փաթեթը:

«SMS փաթեթներ»

SMS փաթեթներ դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր բջջ. ցանցեր

450 
դրամ/ամիս

600
դրամ/ամիս

800
դրամ/ամիս

1 000
դրամ/ամիս

150 SMS

300 SMS

500 SMS

800 SMS

 

Տրամադրման պայմաններ և հավելյալ տեղեկատվություն