SMS ծանուցում

Ծառայությունը հնարավորություն է տալիս Գործընկերներին SMS ծանուցումներ ուղարկել։ Ծառայությունը հասանելի է Team բջջային կապի բոլոր այն բաժանորդներին, որոնք հանդիսանում են Գործընկերոջ (բանկի, վարկային կազմակերպության, բանկերի պլաստիկ քարտերի թողարկման և սպասարկման ծառայություն մատուցող կազմակերպության) Հաճախորդներ և գրավոր համաձայնություն են տվել Գործընկերոջից SMS ծանուցումներ ստանալու համար` անկախ սակագնային փաթեթներից և հաշվարկային համակարգերից:

  • Բանկային ծանուցումներ` դրամական գործառնություններ կատարելիս
  • Հաճախորդի հարցման պատասխանի տրամադրում
  • Վարկը մարելու համար հերթական վճարում կատարելու վերաբերյալ ծանուցում և այլն:
  • SMS-ի տեքստերը չպետք է կրեն կոմերցիոն բնույթ և գովազդեն Գործընկերոջ կամ այլ կազմակերպությունների Ծառայությունները:
  • SMS-ների տեքստերը չպետք է պարունակեն քաղաքական բնույթի կոչեր, ինչպիսիք են` ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով քաղաքական կուսակցության և/կամ թեկնածուի օգտին քվեարկելու կոչեր, ընտրություններին մասնակցելու կամ չմասնակցելու կոչեր և այլն:
  • SMS ծանուցումների և Սերվիսի մատուցման պատրվակով, չեն մատուցվում տեղեկատվական բնույթ չկրող ծառայություններ (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով ժամանցային, բժշկական, ապահովագրային, կապի օպերատորների և այլն):
  • SMS հաղորդագրությունները չպետք է պարունակեն տեղեկություն, որի տարածումը (տրամադրումը) արգելվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրությամբ:
  • SMS ծանուցումը կտրամադրվի միայն ամիջապես Գործընկերոջ այն Հաճախորդներին, որոնք գրավոր համաձայնություն են տվել Գործընկերոջ «SMS ծանուցում» Սերվիսից օգտվելու վերաբերյալ:
  • Գործընկերը իրավունք չունի իրիկանացնել այնպիսի գործողություններ, որոնք կարող են դիտվել որպես ՍՊԱՄ (Հաճախորդի կողմից չհարցվող հաղորդագրության ուղարկում):